Nuksan Bharpai Nidhi Manjur | अतिवृष्टी नुकसान भरपाई

Nuksan Bharpai Nidhi Manjur

  1. वसमत ६८०८० ५५.३३ ९७.५७
  2. कळमनुरी ४६४९८ ४९.०५ १००.००
  3. हिंगोली ६५६८ १०.९१ ९१.६६
  4. औंढा नागनाथ १०४५८ ६.९० ९६.७८
  5. सेनगाव २९१०३ ३२.२३ १००.००

 

सततच्या पावसामुळे बाधित अनुदानाच्या प्रतीक्षेतील शेतकरी (निधी कोटी रुपयांत)
तालुका बाधित

  1. क्षेत्र शेतकरी संख्या अपेक्षित निधी
  2. हिंगोली २७०९५ ४९१२६ ३६.८४
  3. कळमनुरी २५३०६ २३८१२ ३५.०८
  4. औंढा नागनाथ २९४५० ४३२०६ ४०.०५
  5. सेनगाव १४८२६ १८२६२ २०.१६
error: कॉपी करू नका शेअर करायचं असतं !