शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना

शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना  :- शरद पवार ग्राम समृद्धी योजनेअंतर्गत शासनाचा 2 फेब्रुवारी 2021 चा हा महत्त्वाचा शासन निर्णय शासनाने निर्गमित केलेला आहे. या योजनेअंतर्गत एकूण चार बाबींसाठी अनुदान दिलं जातं. सर्वप्रथम गाई म्हैस गोठा शेड बांधकाम, कुक्कुटपालन शेड बांधकाम, व भूसंजीवनी कंपोस्ट या चार बाबींकरिता शंभर टक्के अनुदान.

या शरद पवार ग्राम समृद्धी योजनेअंतर्गत देण्यात येते तर गाई म्हैस गोठ्याचा विचार केला. अठरा गुरांपर्यंत अनुदान देण्यात येते अनुदानाची मर्यादा दोन लाख 31 हजार 564 रुपये एवढी आहे.

शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना

त्याचबरोबर शेळी शेड बांधकाम यासाठी 30 शेळ्यांपर्यंत शेड करीत शंभर टक्के अनुदान देण्यात येते. सहा शेळ्यांच्या शेळकरिता 49 हजारच अनुदान या ठिकाणी शासनाकडून देण्यात येते अशा प्रकारे 30 शेळ्यांपर्यंत हे अनुदान आहे.

त्यानंतर कुक्कुटपालन यासाठी 100 पक्षांच्या कुकुट शेड बांधकाम साठी 100% अनुदान शासनाकडून देण्यात येते. यासंबंधीत सविस्तर अधिक माहिती आपल्याला खाली देण्यात आलेली आहे.

येथे क्लिक करून, कागदपत्रे पात्रता जाणून घ्या