2 Gai Mhais Yojana Online Form | 75% अनुदानावर लगेच भरा ऑनलाईन फॉर्म

2 Gai Mhais Yojana Online Form | 75% अनुदानावर लगेच भरा ऑनलाईन फॉर्म

पुढील गाय व म्हशी जाती साठी अनुदान दिले जाणार :- संकरित गाय – एच.एफ. / जर्सी म्हैस – मुऱ्हा / जाफराबादी देशी गाय – गीर, साहिवाल, रेड सिंधी, राठी, थारपारकर देवनी, लाल कंधारी, गवळाऊ व डांगी

योजनेस अपात्र जिल्हे :- सदरील योजना ही या आर्थिक वर्षात मुंबई,मुंबई उपनगरे तसेच दुग्धोत्पादनामध्ये स्वयंपूर्ण असलेले पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर व अहमदनगर (2 Gai Mhais Yojana Online Form) ह्या जिल्हया अंतर्गत राबवली जाणार नाही.

लाभार्थी निवडीचे निकष – प्राधान्यक्रम

 • महिला बचत गट (अ.क्र. २ ते ३ मधील)
 • अल्प भूधारक (१ हेक्टर ते २ हेक्टर पर्यंतचे भूधारक)
 • सुशिक्षित बेरोजगार (रोजगार व स्वयंरोगार केंद्रात नोंद असलेले)

गाई /म्हशी अनुदान योजना ऑनलाईन अर्ज 

अ.क्र. बाब २ जनावरांचा गट (रक्कम रुपयात )
1 संकरित गाई /म्हशी चा गट – प्रति गाय /म्हैस रु. ४०,०००/- प्रमाणे ८०,०००
2 जनावरांसाठी गोठा
3 स्वयंचलित चारा कटाई यंत्र
4 खाद्य साठविण्यासाठी शेड
5 ५.७५ टक्के (अधिक १०.०३ टक्के सेवाकर ) दराने ३ वर्षाचा विमा ५,०६१
एकूण प्रकल्प किंमत ८५,०६१

योजनांची संपूर्ण माहिती हा व्हिडिओ पहा :- येथे पहा 

गाय/म्हैस अनुदान किती मिळणार 

अ.क्र. प्रवर्ग २ जनावरांचा गट (रक्कम रुपयात)
1 शासकीय अनुदान अनुसूचीत जाती ७५ टक्के

                                    

६३,७९६
1 स्वहिस्सा अनुसूचीत जाती २५ टक्के

                                    

२१२६५. ३३
2 शासकीय अनुदान सर्वसाधारण ५० टक्के

                                    

४२,५३१
2
स्वहिस्सा सर्वसाधारण ५० टक्के

                                    

४२,५३१
गाई /म्हशी अनुदान योजना कागदपत्रे 
 • फोटो ओळखपत्राची सत्यप्रत (अनिवार्य)
 • सातबारा (अनिवार्य)
 • ८ अ उतारा (अनिवार्य)
 • अपत्य दाखला (अनिवार्य) / स्वघोषणा पत्र
 • आधारकार्ड (अनिवार्य )
 • ७-१२ मध्ये लाभार्थी चे नाव नसल्यास कुटुंबाचे संमती पत्र, अथवा दुसऱ्यांची जमीन भाडे तत्वावर करारनामा (असल्यास अनिवार्य)
 • अनुसूचीत जाती/जमाती असल्यास जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत (असल्यास अनिवार्य)
 • रहिवासी प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य )
 • दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचे प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य)
 • बँक खाते पासबुक सत्यपत्र (असल्यास अनिवार्य)
 • रेशनकार्ड / कुटुंब प्रमाणपत्र (एकाच कुटूंबातील एकच व्यक्तीला लाभ घेता येईल.) (असल्यास अनिवार्य)
 • दिव्यांग असल्यास दाखला (असल्यास अनिवार्य )
 • बचत गट सदस्य असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र किंवा बचत गटाच्या बँक खात्याच्या पासबुकाची पहिल्या पानाची साक्षांकित प्रत
 • वय – जन्मतारखेचा पुरावा सत्यप्रत शैक्षणिक पात्रतेचा दाखला.
 • रोजगार ,स्वयंरोजगार कार्यालयाचे नाव नोंदणीकार्डची सत्यप्रत
 • प्रशिक्षण घेतले असल्यास प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत
अधिक माहिती साठी शासन निर्णय पाहावा :

योजनांचा लाभ व योजनांचा संपूर्ण माहिती पाहण्यासाठी हा व्हिडीओ आपण पाहू शकता आणि जाणून घ्या एका व्हिडीओ पाहून अर्ज आपल्या स्वतच्या मोबाईल वर भरू शकता व त्यासाठी पशुसंवर्धन हे मोबाईल application उपलब्ध आहे.


📢 100% अनुदानावर गाई पालन योजना सुरु हा व्हिडीओ पहा :- येथे पहा 

📢 वडिलोपार्जित संपत्तीत मुलींचा अधिकार ? :- येथे पहा 

Leave a Comment