Gai Gotha Anudan Yojana | शेळी पालन शेड | कुकुटपालन शेड 100% अनुदान योजना सुरु

Gai Gotha Anudan Yojana : नमस्कार सर्वांना राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी गाय/म्हैस गोठा, शेळी पालन शेड, तसेच कुकुट पालन शेड, 100% टक्के अनुदान योजना. राज्य सरकारने राज्यातील शेतकरी बांधवांसाठी तसेच कुकुट पालन, शेळी पालन, आणि गाय म्हैस पालकांसाठी ही योजना सुरु करण्यात आलेले आहे. या योजनेसाठी आपल्याला अर्ज कसा करायचा आहे कोणते शेतकरी या योजनेस अर्ज करू शकतात. अनुदान 100% आपल्याला कसे दिले जाईल कागदपत्रे पात्रता या विषयी संपूर्ण माहिती जाणून घेणार आहोत. मनरेगा योजना अंतर्गत शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना ही सुरू करण्यात आलेली आहे. तरी या योजनेअंतर्गत 6 गुरांपासून ते 18 पर्यंत आपल्याला शेड हे 100% टक्के अनुदान योजना सुरु केली आहे.

शेतकरी बांधवानो नमस्कार आपणासाठी रोजच्या बातम्या, केंद्र/राज्य सरकारी योजना, निमशासकीय योजना व शासनाचे नवीन (GR) शासन निर्णय तर  हे आपल्या मोबाईल वर रोज अपडेट मिळवण्यासाठी आपणास पुढे दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा Whatsapp  ग्रुप जॉईन करा आणि  तसेच नवनवीन अपडेट  Telegram ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा 

गाय/म्हैस अनुदान योजना फॉर्म डाउनलोड 

गाय म्हैस गोठा अनुदान योजनेचा फॉर्म व योजनेचा अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी खालील दिलेल्या लिंक वरून जाऊन आपण (डाउनलोड येथे करा) शकता. त्याचबरोबर योजनेचा फॉर्म भरल्यानंतर आपल्याला आपल्याजवळील ग्रामपंचायत मध्ये जाऊन अर्ज सादर करायचा आहे. त्याचबरोबर त्या साठी लागणारे कागदपत्रे व अन्य संपूर्ण माहितीसाठी व्हिडिओ आपण पाहू शकता. 

Gai/mhais Gotha Anudan Yojana

दिनांक ०१ ऑक्टोबर, २०१६ मधील परिच्छेद ३.५.७ तरतुदींनुसार, ६ गुरांकरिता २६.९५ चौ.मी.जमीन पुरेशी आहे. तसेच त्याची लांबी ७.७ मी. आणि रुंदी ३.५ मी.असावी. गव्हाण ७.७ मी. X ०.२ मी. X ०.६५ मी. आणि २५० लीटर क्षमतेचे मूत्रसंचय टाके बांधण्यात यावे. जनावरांना पिण्याच्या पाण्याची २०० लिटर क्षमतेची टाकी सुध्दा बांधण्यात यावी. सदर कामाचा लाभ मिळविण्यासाठी मनरेगा योजनेच्या निकषा नुसार स्वत:ची जमीन, वैयक्तीक लाभाच्या निकषानुसार इतर आवश्यक कागदपत्र. असलेले लाभार्थी पात्र असतील. गोठयांच्या प्रस्तावासोबत जनावरांचे टॅगिंग आवश्यक राहील. या कामाला नियोजन (रोहयो) विभागाच्या दिनांक ०२ सप्टेंबर, २०२० रोजीच्या. शासन परिपत्रकातील परिशिष्ट-९ मधील अनुक्रमांक ७५ नुसार नरेगा अंतर्गत रु.७७,१८८/- इतका अंदाजित खर्च येईल. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

गाय/म्हैस गोठा अनुदान योजना 

अकुशल खर्च = रु.६,१८८/- (प्रमाण ८ टक्के) कुशल खर्च रु.७१,०००/- (प्रमाण ९२ टक्के) = एकूण रु.७७,१८८/- (प्रमाण १००टक्के). तथापि हे मापदंड सध्या प्रचलित मजूरी दर व DSR प्रमाणे आहे. जेव्हा केव्हा या दोनपैकी कोणत्याही एक किंवा दोन्हींच्या दरात बदल होईल. तेव्हा या अंदाजित खर्चात बदल होईल. त्या प्रकारच्या बदलास मान्यता देण्याचा अधिकार जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक/जिल्हा कार्यक्रम सह समन्वयक/ आयुक्त, मग्रारोहयो यांना प्रदान करण्यात येत आहे. उपरोक्त शासन परिपत्रकातील ६ गुरांसाठीची तरतूद रद्द करुन दोन गुरे ते ६ गुरे करिता एक गोठा. व त्यानंतरच्या अधीकच्या गुरांसाठी ६ च्या पटीत म्हणजेच १२ गुरांसाठी दुप्पट व १८ पेक्षा जास्त गुरांसाठी ३ पट अनुदान देय राहील. मात्र ३ पटीपेक्षा जास्त अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही.

शेळी पालन शेड अनुदान किती ? 

या कामाला नियोजन (रोहयो) विभागाच्या दिनांक ०२ सप्टेंबर, २०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकातील परिशिष्ट-९ मधील अनुक्रमांक ७६ नुसार. नरेगा अंतर्गत रु.४९,२८४/- इतका अंदाजित खर्च येईल. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. अकुशल खर्च = रु. ४,२८४/- (प्रमाण ८ टक्के) कुशल खर्च = रु.४५,०००/- (प्रमाण ९२ टक्के) एकूण = रु.४९,२८४/- (प्रमाण १०० टक्के) एकूण तथापि हे मापदंड सध्या प्रचलित मजूरी दर व DSR प्रमाणे आहे. जेव्हा केव्हा या दोनपैकी कोणत्याही एक किंवा दोन्हींच्या दरात बदल होईल तेव्हा या अंदाजित खर्चात बदल होईल. त्या प्रकारच्या बदलास मान्यता देण्याचा अधिकार जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक / जिल्हा कार्यक्रम सह समन्वयक/ आयुक्त, मग्रारोहयो यांना प्रदान करण्यात येत आहे. तथापि हे मापदंड सध्या प्रचलित मजूरी दर व DSR प्रमाणे आहे. जेव्हा केव्हा या दोनपैकी कोणत्याही एक किंवा दोन्हींच्या दरात बदल होईल तेव्हा या अंदाजित खर्चात बदल होईल. त्या प्रकारच्या बदलास मान्यता देण्याचा अधिकार जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक / जिल्हा कार्यक्रम सह समन्वयक/ आयुक्त, मग्रारोहयो यांना प्रदान करण्यात येत आहे.

शेळी पालन योजना 2022 

रोजगार हमी योजनेतून हा खर्च अनुज्ञेय नाही. एक भूमिहीन शेतमजूर स्वतःच्या पुंजी तून जर विकत घेऊ शकला तर त्या शेळ्यांची संख्या दर सहा महिन्यात किमान दोन पट होते. त्यामुळे एका वर्षांत त्या शेतमजूर/शेतकरी यांच्याकडे १० शेळ्यांचा गट निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे उपरोक्त सर्व बाबी पाहता किमान दोन शेळ्या असलेल्या भूमिहीन मजुरांना/ शेतकऱ्यांना सदर योजनेचा लाभ अनुज्ञेय करणे योग्य होईल. (Gai Gotha Anudan Yojana) तसेच हेही स्पष्ट करण्यात येते की शेळीपालनाच्या शेडसाठी प्रत्येक दहा शेळ्यांसाठी एक गट समजण्यात येईल. व त्याप्रमाणे परिपत्रकानुसार अनुदान अनुज्ञेय करण्यात येईल. तसेच ज्या लाभार्थ्याकडे १० पेक्षा अधीक शेळ्या असतील त्यांना शेळ्यांसाठीचे दोन गट लक्षात घेवून दोन पट अनुदान राहील. मात्र एका कुटुंबास जास्तीत जास्त ३० शेळ्यांकरिता तीन पट अनुदान मंजूर करण्यात येईल.

Kukutpalan Shed Anudan Yojana 

नियोजन (रोहयो) विभाग शासन परिपत्रक दिनांक ०९ ऑक्टोबर, २०१२ अन्वये तसेच नियोजन (रोहयो) विभाग शासन निर्णय दिनांक ०१ ऑक्टोबर, २०१६ मधील परिच्छेद ३.५.८ तरतुदींनुसार, १०० पक्ष्यांकरिता ७.५० चौ.मी.निवारा पुरेसा आहे तसेच त्याची लांबी ३.७५ मी. आणि रुंदी २.० मी.असावी. लांबीकडील बाजूस ३० सेमी उंच व २० सेमी जाडीची, विटांची जोत्यापर्यंत भिंत असावी. तसेच छतापर्यंत कुक्कूट जाळी ३० सेमी x ३० सेमीच्या खांबानी आधार दिलेली असावी. आखूड बाजूस २० सेमी जाडीची सरासरी २.२० मीटर उंचीची भिंत असावी. (Gai/Mhias Gotha Anudan Yojana) छतास लोखंडी तुळयांचा आधार द्यावा.छतासाठी गॅल्व्हनाइज्ड लोखंडी पत्रे / सिमेंटचे पत्रे वापरावेत. तळयाच्या पायासाठी मुरुमाची भर घालावी त्यावर दुय्यम दर्जाच्या विटा व सिमेंटचा १ : ६ प्रमाण असलेला मजबूत थर असावा. पक्ष्यांना पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करावी.

Kukut Palan Yojana 2022

सध्या शासन परिपत्रकानुसार १०० पक्ष्यांकरिता अनुदान अनुज्ञेय आहे. मात्र, यामध्ये असे स्पष्ट करण्यात येते की, ज्या शेतकऱ्यांना /शेतमजूरांना कुक्कुटपालन करावयाचे आहे. परंतु, १०० पेक्षा अधीक पक्षी ज्यांच्याकडे नाहीत अशा लाभार्थ्यांनी १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर दोन जामिनदारांसह कुक्कुटपालन शेडची मागणी करावी व त्यानुसार संबंधीत यंत्रणेने संबंधीत लाभार्थ्यास शेड मंजूर करावे व शेडचे काम पूर्ण झाल्यानंतरच्या १ महिन्यांच्या कालावधीत कुक्कुटपालन शेडमध्ये १०० पक्षी पाळण्यासाठी आणणे बंधनकारक राहील. (Gai/Mhias Gotha Anudan Yojana) जरी शेड १०० पक्ष्यांकरिता अनुज्ञेय करण्यात आले असले तरीही सदर शेडमध्ये १५० पक्षी सामावू शकतात. त्यामुळे १०० पक्षी यशस्वीरित्या सांभाळणाऱ्या लाभार्थ्यांनी पक्ष्यांची संख्या १५० च्या वर नेल्यास सदर लाभार्थ्यास मोठ्या शेडसाठी दोनपट निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल

कुकुट पालन शेड योजना 2022 
  • अकुशल खर्च = रु.४,७६०/- (प्रमाण १० टक्के)
  • कुशल खर्च = रु.४५,०००/- (प्रमाण ९० टक्के)
  • एकूण =       रु.४९,७६०/- (प्रमाण १०० टक्के)

📢 पीएम किसान ई-केवयासी कशी करावी :- येथे पहा 

📢 शेळी पालनसाठी एकूण 50 लाख रु. अनुदान योजना सुरु :- येथे पहा 

Leave a Comment