Gai/Mhais Anudan Yojana 2022 | 2 दुधाळ जनावरांसाठी 100% अनुदानावर योजना

Gai/Mhais Anudan Yojana 2022 : केंद्र शासनाच्या विशेष केंद्रीय सहाय्य योजनेअंतर्गत सन २०२१ – २२ वर्षांसाठी. आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय,तळोदा कार्यक्षेत्रातील अक्कलकुवा, अक्राणी व तळोदा तालुक्यातील. आदिवासी महिला बचत गटांना दुधाळ जनावरांचे गट वाटपासाठी अनुसूचित जमातीच्या महिला बचत गटानी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करावेत. असे आवाहन प्रकल्प अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी डॉ.मैनाक घोष व जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. उमेश पाटील यांनी केले आहे.

शेतकरी बांधवानो नमस्कार आपणासाठी रोजच्या बातम्या, केंद्र/राज्य सरकारी योजना, निमशासकीय योजना व शासनाचे नवीन (GR) शासन निर्णय तर  हे आपल्या मोबाईल वर रोज अपडेट मिळवण्यासाठी आपणास पुढे दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून  Whatsapp  ग्रुप जॉईन करा आणि  तसेच आपल्याला नवनवीन अपडेट मिळवण्यासाठी Telegram ग्रुप जॉईन करा 

योजनेचे नाव – विशेष केंद्रीय सहाय्य योजना (आदिवासी विकास विभाग) अंतर्गत आदिवासी महिलांना दोन दुधाळ जनावरांचा गट वाटप करणे.

संकरित गाय – एच.एफ. / जर्सी म्हैस – मुऱ्हा / जाफराबादी
देशी गाय – गीर, साहिवाल, रेड सिंधी, राठी, थारपारकर देवनी, लाल कंधारी, गवळाऊ व डांगी

गाय/म्हैस योजना पात्रता

 • लाभार्थी ही आदिवासी महिला बचत गटातील सदस्य असणे अनिवार्य राहिल.
 •  लाभार्थी सदस्य असलेला महिला बचत गट हा नोंदणीकृत असावा.
 •  महिला बचत गट ज्या यंत्रणे अंतर्गत स्थापन केलेला आहे त्यांचे बचत गट चालू स्थितीत असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील.
 • अपंग, विधवा, परितकत्या, अल्प भूधारक महिलांना प्राधान्य देण्यात यावे.
 • लाभार्थीकडे ओलिताखालील क्षेत्र व पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता असणे आवश्यक राहील. किमान २० गुंठे क्षेत्र सिंचनाखाली आवश्यक असून ७/१२ उतारा /८ उतारावर नोंद असणे आवश्यक आहे. तसेच सुखा चारा उपलब्ध करून द्यावा.
 • सदस्यांकडे किमान ४ गायीकरिता गोठ्यांची उपलब्धता असावी.
 • एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस या योजनेचे लाभ देण्यात यावा.
 • लाभार्त्याने किंवा त्यांच्या कुटुंबातील इतर सदस्यांनी मागील ३ वर्ष सदर योजनेचा लाभ यापूर्वी आदिवासी विकास विभाग अथवा इतर कोणत्याही शासकीय विभाकडून घेतला नसल्याबाबत हमी पत्र सादर करणे आवश्यक राहील.
 • लाभार्त्याने दुग्ध व्यवसाय प्रशिक्षण घेतलेले शासन मान्य संस्थेचे प्रमाणपत्र (उदा. प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना, प्रमोद महाजन कौशल्य विकास योजना, दीनदयाल कौशल्य विकास योजना,जिल्हा उद्योग केंद्र, महाराष्ट्र उद्योजगकता विकास केंद्र, कृषी विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय कृत बँक, कृषी विद्यापीठ, आत्मा ई.) यांना प्राधान्य देण्यात यावे.

गाय/म्हैस अनुदान योजना 2022

अ.क्र. बाब २ जनावरांचा गट (रक्कम रुपयात )
1 संकरित गाईचा गट – प्रति गाय रु. ५५,०००/- प्रमाणे १,१०,०००
2 प्रति गाय विमा रु. २,७५०/- (३ वर्षासाठी) ५,५००
3 वाहतुक खर्च प्रती लाभार्थी ४,५००
एकूण प्रकल्प किंमत १,२०,०००

सदरील योजनेस आपण पात्र असाल तर पुढे दिलेल्या

लिंक वर क्लिक करून ऑनलाई फॉर्म भरा :- येथे पहा 

गाय/म्हैस अनुदान योजना कागदपत्रे 

 • फोटो ओळखपत्राची सत्यप्रत (अनिवार्य)
 • सातबारा (अनिवार्य)
 • ८ अ उतारा (अनिवार्य)
 • अपत्य दाखला (अनिवार्य) / स्वघोषणा पत्र
 • आधारकार्ड (अनिवार्य )
 • बँक खाते पासबुक सत्यपत्र (अनिवार्य)
 • अनुसूचीत जमाती असल्यास जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत (अनिवार्य)
 • बचत गट सदस्य असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र (अनिवार्य)
 • ग्रामपंचायत नमुना नंबर ८ (असल्यास अनिवार्य)
 • लाभर्थ्याची स्वत:ची जमीन नसल्यास भाडे तत्वावर जमीन घेतले बाबतचे समती पत्र सातबारा व ८ अ उतार्‍यासह (अनिवार्य)
 • रहिवासी प्रमाणपत्र (अनिवार्य )
 • दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचे प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य)
 • रेशनकार्ड / कुटुंब प्रमाणपत्र (एकाच कुटूंबातील एकच व्यक्तीला लाभ घेता येईल .) (अनिवार्य)
 • दिव्यांग असल्यास दाखला (अनिवार्य )
 • वय – जन्मतारखेचा पुरावा सत्यप्रत
 • शैक्षणिक पात्रतेचा दाखला.
 • रोजगार ,स्वयंरोजगार कार्यालयाचे नाव नोंदणीकार्डची सत्यप्रत
 • प्रशिक्षण घेतले असल्यास प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत
 • Gai/Mhais Anud an Yojana 2022

सदर योजनेचा शासन निर्णय डाउनलोड लिंक :- येथे पहा 


📢 पीएम किसान योजना 11 वा हफ्ता कधी येणार :- येथे पहा 

📢500 शेळ्या 50 लाख रु. अनुदान योजना सुरु :- येथे पहा 

Leave a Comment