Gai/Mhais Gotha Yojana 2022 | गाय/म्हैस गोठा 100% अनुदान सुरु लगेच भरा अर्ज

Gai Gotha Yojana 2022

नियोजन (रोहयो) विभाग शासन परिपत्रक दिनांक ०९ ऑक्टोबर, २०१२ अन्वये तसेच नियोजन (रोहयो) विभाग शासन निर्णय. दिनांक ०१ ऑक्टोबर, २०१६ मधील परिच्छेद ३.५.७ तरतुदींनुसार, ६ गुरांकरिता २६.९५ चौ.मी.जमीन पुरेशी आहे. तसेच त्याची लांबी ७.७ मी. आणि रुंदी ३.५ मी.असावी. गव्हाण ७.७ मी. X ०.२ मी. X ०.६५ मी. आणि २५० लीटर क्षमतेचे मूत्रसंचय टाके बांधण्यात yave.

जनावरांना पिण्याच्या पाण्याची २०० लिटर क्षमतेची टाकी सुध्दा बांधण्यात यावी. सदर कामाचा लाभ मिळविण्यासाठी मनरेगा योजनेच्या निकषानुसार स्वत:ची जमीन, वैयक्तीक लाभाच्या निकषानुसार इतर आवश्यक कागदपत्र असलेले लाभार्थी पात्र असतील.

गोठयांच्या प्रस्तावासोबत जनावरांचे टॅगिंग आवश्यक राहील. या कामाला नियोजन (रोहयो) विभागाच्या दिनांक ०२ सप्टेंबर, २०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकातील परिशिष्ट-९ मधील अनुक्रमांक ७५ नुसार नरेगा अंतर्गत रु.७७,१८८/- इतका अंदाजित खर्च येईल. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

शेतकरी बांधवानो नमस्कार आपणासाठी रोजच्या बातम्या, केंद्र/राज्य सरकारी योजना, निमशासकीय योजना व शासनाचे नवीन (GR) शासन निर्णय तर  हे आपल्या मोबाईल वर रोज अपडेट मिळवण्यासाठी आपणास पुढे दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून  Whatsapp  ग्रुप जॉईन करा आणि  तसेच आपल्याला नवनवीन अपडेट मिळवण्यासाठी Telegram ग्रुप जॉईन करा 

जनावरांचा गोठा अनुदान योजना 

अकुशल खर्च = रु.६,१८८/- (प्रमाण ८ टक्के) कुशल खर्च रु.७१,०००/- (प्रमाण ९२ टक्के) = एकूण रु.७७,१८८/- (प्रमाण १००टक्के). तथापि हे मापदंड (Gai/Mhais Gotha Yojana 2022) सध्या प्रचलित मजूरी दर व DSR प्रमाणे आहे. जेव्हा केव्हा या दोनपैकी कोणत्याही एक किंवा दोन्हींच्या दरात बदल होईल तेव्हा या अंदाजित खर्चात बदल होईल.

त्या प्रकारच्या बदलास मान्यता देण्याचा अधिकार जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक/जिल्हा कार्यक्रम सह समन्वयक/ आयुक्त, मग्रारोहयो यांना प्रदान करण्यात येत आहे. उपरोक्त शासन परिपत्रकातील ६ गुरांसाठीची तरतूद रद्द करुन दोन गुरे ते ६ गुरे करिता 1 गोठा.

त्यानंतरच्या अधीकच्या गुरांसाठी ६ च्या पटीत म्हणजेच १२ गुरांसाठी दुप्पट व १८ पेक्षा जास्त गुरांसाठी ३ पट अनुदान देय राहील. मात्र ३ पटीपेक्षा जास्त अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही.

Sharad Pawar Gram Samridhi Yojana Gotha

ग्राम समृद्धी योजना चा शासन निर्णय त्याचबरोबर योजनेसाठी कागदपत्रे कोणकोणती लागणार आहेत. अर्ज आपल्याला कुठे सादर करावा लागतो योजनेसाठीची कागदपत्रे आपल्याला कुठे उपलब्ध होईल. यासाठी आपल्याला काय करावे लागेल त्या संदर्भातील जो संपूर्ण व्हिडिओ आहेत.

आपण तो बनवला आहे त्या व्हिडिओची लिंक खाली दिलेली आहे. त्याठिकाणी वरून तो व्हिडीओ पाहू शकता. त्यामध्ये संपूर्ण A to Z  माहिती देण्यात आलेली आहे. अर्ज कसा भरावा लागतो कुठे कोणती माहिती लिहायचे अर्जामध्ये ही देखील संपूर्ण माहिती त्या ठिकाणी दिली आहे.


📢 शेळी पालन अनुदान योजना 2022 सुरु :- येथे पहा 

📢 ठिबक, तुषार सिंचन ८०% अनुदान योजना सुरु :- येथे पहा 

Leave a Comment