Jeevan Prakash Yojana Online Apply | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जीवन प्रकाश योजना ऑनलाईन फॉर्म कसा भरावा ? | मोफत वीज कनेक्शन ऑनलाईन फॉर्म कसा भरावा ?

Jeevan Prakash Yojana Online Apply :- नमस्कार सर्वांना, आजच्या लेखामध्ये लाभार्थ्यांना नवीन वीज कनेक्शन अनुदान योजना सुरू करण्यात आलेले आहे. यायोजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना पाचशे रुपये भरून नवीन वीज कनेक्शन मिळणार आहे तरी कोणती योजना आहे.

कोणत्या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना नवीन वीज कनेक्शन साठी ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहेत यासाठीची पात्रता काय आहेत. कागदपत्रे कोणकोणती लागणार आहे योजनेविषयी ची संपूर्ण माहिती आजच्या लेखामध्ये आपण पाहणार आहोत.

Jeevan Prakash Yojana Online Apply

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जीवन प्रकाश योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना पाचशे रुपये भरून नवीन वीज कनेक्शन देण्यात येणार आहे. नवीन कनेक्शन कोणत्या लाभार्थ्यांना देण्यात येणार आहे. पहा अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीतील प्रवर्गातील अर्जदारांना

महावितरण द्वारे घरगुती ग्राहकांसाठी वीज जोडणी ही उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या अर्थातच अनुसूचित जाती अनुसूचित जमातीतील जे लाभार्थी आहेत. त्यांना या ठिकाणी विविध घरगुती वीज जोडणी या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर

जीवन प्रकाश योजनेअंतर्गत दिला जाणार आहे असा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. त्याचा शासन निर्णय देखील आपण पाहणार आहोत. त्याचबरोबर या योजनेसाठी ऑनलाईनचे कसे करायचे ही देखील माहिती आपण पाहणार आहोत.

नवीन वीज जोडणी कागदपत्रे

 • लाभार्थी अर्जदाराकडे सक्षम प्राधिकारी यांचा जातीचा प्रमाणपत्र आवश्यक
 • महावितरण कंपनी स्विस जोडण्याकरिता करण्यात येणाऱ्या विहित नमुन्यात अर्ज
 • आवश्यक कागदपत्रे आधार कार्ड, रहिवासी दाखला, इत्यादी असणे आवश्यक आहे
 • अर्जदाराने अर्ज केलेल्या ठिकाणी यापूर्वीची थकबाकी नसावी येऊ ते या योजनेचे कागदपत्रे व अटी शर्ती

डॉ. आंबेडकर जीवन प्रकाश ऑनलाईन अर्ज  

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे शोषित व उपेक्षितांचे मुक्तिदाते म्हणून सुपरिचित आहेत. विपरित परिस्थितीत त्यांनी देश व विदेशातून उच्च शिक्षण प्राप्त करून एक नवा आदर्श निर्माण केला आहे. याच शिक्षणाच्या बळावर शोषित, उपेक्षित घटक व

एकूणच समग्र भारतीयांच्या जीवनात क्रांतीकारक बदल घडवून आणले व एक प्रकारे आधुनिक भारताची पायाभरणी केली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या महामानवाची १३० वी जयंती जगभरात दि.१४ एप्रिल २०२१ रोजी साजरी होत आहे. 

नवीन वीज कनेक्शन मोफत योजना 

राज्यातील अनुसुचित जाती, जमाती प्रवर्गातील व्यक्तींचे जीवन प्रकाशमान करण्याच्या दृष्टीने वीज जोडणी विशेष मोहिम दि.१४ एप्रिल २०२१ ते दि.६ डिसेंबर २०२१ या कालावधीत राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :- उद्दिष्ट :- दि.१४ एप्रिल २०२१ ते ६ डिसेंबर २०२१ या कालावधीत अनुसुचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील अर्जदारांना प्राधान्याने महावितरणद्वारे घरगुती ग्राहकांसाठी वीज जोडणी उपलब्ध करून देण्यासाठी

“डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जीवन प्रकाश योजना” राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय या योजनेत अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमातीच्या असंघटित उद्योगामधील वीज पुरवठयासंबधी असणाऱ्या तक्रारी/ समस्यांचे निवारण करण्याबाबतही समावेश असेल.

📑 हे पण वाचा :- तुम्हाला ही योजना माहिती का ? योजनेत प्रति शेतकऱ्यांना मिळतो एक स्वतंत्र डीपी यासाठी फक्त ऑनलाईन अर्ज करावा लागतो, पहा संपूर्ण प्रोसेस खालील माहिती वेबसाईटवर

जीवन प्रकाश योजना लाभार्थी पात्रता 

या योजनेतील घरगुती वीज जोडणीकरणा-या लाभार्थ्यांची अनुज्ञेयता खालीलप्रमाणे राहील :-

 • लाभार्थी अर्जदाराकडे सक्षम प्राधिकाऱ्याचा जाती प्रमाणपत्र आवश्यक राहील.
 • महावितरण कंपनीस वीज जोडणीकरीता करण्यात येणा-या विहित नमुन्यानुसार अर्जाकरीता आवश्यक
  कागदपत्रे जसे की, आधार कार्ड, रहिवासी दाखला इत्यादी असणे आवश्यक असेल.
 • अर्जदारांनी अर्ज केल्याच्या ठिकाणी यापूर्वीची थकबाकी नसावी.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जीवन प्रकाश योजना 

 • लाभार्थी अर्जदाराने महावितरणच्या विहित नमुन्यात कागदपत्रासह ऑनलाईन अथवा ऑफ लाईन अर्ज करील.
 • अर्जदाराने शासनमान्य विद्युत कंत्राटदारांकडून वीज मांडणीचा चाचणी अहवाल अर्जासोबत जोडणे आवश्यक राहील.
 • लाभार्थ्याने रू.५००/- इतकी अनामत रक्कम महावितरणकडे जमा करणे आवश्यक राहील. सदर रक्कम ५ समान मासिक हफ्त्यांमध्येच भरण्याची सुविधा असेल.
 • अर्जदारांचा परिपूर्ण अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर मा.महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या या संदर्भातील अस्तित्वात असणा-या तरतुदीच्या अधीन राहून वीज जोडणी उपलब्ध करण्यात येईल.
 • महावितरणद्वारे प्राप्त अर्जानुसार ज्या अर्जदाराच्या घरी वीज जोडणी नाही अशा लाभार्थ्यांना विद्युत पायाभूत सुविधा उपलब्ध असल्यास पुढील १५ कार्यालयीन दिवसात वीज जोडणी उपलब्ध करण्यात येईल.
 • तसेच जेथे अर्जदारास वीज जोडणीकरीता विद्युत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करावी लागणार असल्यास अशा ठिकाणी महावितरणद्वारे स्वनिधी अथवा जिल्हा नियोजन विकास निधी (विशेष घटक योजना तथा आदिवासी उपयोजना सहीत) अथवा इतर उपलब्ध होऊ शकणाऱ्या निधी मधून प्राधान्याने हाती घेऊन पूर्ण करण्यात येईल व वीज जोडणी उपलब्ध करण्यात येईल.
 • याशिवाय अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमातीच्या असंघटीत उद्योगामधील वीज समस्यांचे प्राधान्याने निराकरण होण्याच्या दृष्टीने महावितरण स्तरावर प्रत्येक मंडळातील किंवा जिल्हा स्तरावर अधीक्षक अभियंता अध्यक्षतेखाली त्यांच्या कार्यक्षेत्राकरीता कृती दलाची स्थापना करण्यात येईल.
 • अशा कृती दलात त्या कार्यक्षेत्रातील अनुसुचित जाती/ अनुसुचित जमातीचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या उद्योजकांचा समावेश असावा.
 • मुख्य अभियंता स्तरावर याचा दर महिन्यांनी आढावा घेण्यात येईल.
 • या योजनेतील तक्रारीचे निराकरण होण्याच्या दृष्टीने महावितरण स्तरावर समर्पित वेब पोर्टल निर्माण करण्यात येईल.

येथे क्लिक करून योजनेचा शासन निर्णय डाउनलोड करा

This article has been written by Bajrang Patil from Aurangabad Maharashtra. Bajrang Patil is a Marathi Blogger, Marathi YouTuber, Website Owner/founder of Smart Baliraja. 4 year experience in blogging and youtube careers.

Leave a Comment

error: कॉपी करू नका शेअर करायचं असतं !