Kanda Chal Anudan Yadi | कांदा चाळ योजना यादी आली तुमचं नाव आले का ?

Kanda Chal Anudan Yadi :- राज्यातील शेतकरी बांधवांसाठी आनंदाची बातमी आहे. महाडीबीटी पोर्टल वरती शेतकरी बांधवांनी ऑनलाइन पद्धतीने कांदाचाळ योजनेसाठी अर्ज केले असतील

त्या कांदाचा योजनेची लाभार्थी यादी म्हणजेच कांदा चाळ अनुदान किती मिळाले आहेत. कोणते लाभारती कांद्याचा साठी पात्र ठरलेले आहेत.

त्यांना किती दिवसाची मुदत ही कागदपत्रे अपलोड करण्यासाठी देण्यात आलेले आहे ही संपूर्ण माहिती आजच्या लेखामध्ये जाणवे. हा लेख संपूर्ण वाचा आपल्या गावी आहे

तसेच जिल्हानिहाय गाव या कांदाचाळ अनुदान योजना लाभार्थी यादी कशी पाहिजे आहेत. व संपूर्ण माहिती काय खाली दिलेल्या माहिती संपूर्ण वाचून आपण जाणून घेऊ शकता.

कांदा चाळ योजना फॉर्म कागदपत्रे 

 • 7/12 उतारा
 • आधार कार्डाची छायांकीत प्रत
 • आधार संलग्न बँक खात्याच्या पासबुकच्या प्रथम पानाची छायांकित प्रत
 • संवर्ग प्रमाणपत्र (अनु.जाती/अनु.जमाती शेतकऱ्यांसाठी)
 • विहित नमुन्यातील हमीपत्र (प्रपत्र-2)
 •  ८- अ प्रमाणपत्र
 •  खरेदी करण्याचे साधन / उपकरणांचे कोटेशन किंवा बिल

कांदा चाळ अनुदान योजना पात्रता 

 • 5 ते 50 मेट्रिक टन क्षमतेच्या कांदा चाळसाठी १ हेक्‍टर पर्यंत क्षेत्र तर 50 ते 100 M. टन क्षमतेच्या कांदा चाळसाठी 1 हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्र असावे.
 • अर्जदाराच्या नावे स्वतःच्या मालकीची जमीन असणे आवश्यक कांदा पिकाची नोंद असणारा सातबारा उताराची प्रत आणि 8 अ उतारा हा महाडीबीटी पोर्टल उपलोड करावा.
 • लाभार्थींनी कांदा चाळ बांधण्यापूर्वी याबाबत करारनामा सोबत जोडलेल्या प्रपत्रात 20 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर नोटराईज करून सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांना सादर करावा लागणार आहे. तर (महाडीबीटी पोर्टल ऑनलाइन पद्धतीने कांद्याचा अनुदान घेण्यासाठी अर्ज आहे.
 • यामध्ये आपल्याला ऑनलाईन पद्धतीने ची सोडत होणार असून. आपल्या कांदा kanda chal anudan yojana  साठी आपले कृषी अधिकारी असतील किंवा कर्मचारी असतील हे आपल्या थेट शेतामध्ये येऊन पाहणी करतील.
 •  कृषी विभागाकडून अनुदान न घेतल्याचा दाखला देखील आपल्याला जोडावा लागणार आहे.
 • त्याचबरोबर काम झाल्यानंतर जिओ टॅगिंग ने अर्जदाराचा कांदाचाळी चा फोटो देखील आपल्याला जोडावे लागणार आहे.
 • सदर योजनेतुन पती किंवा पत्नी यापैकी एका सदस्याला अनुदानाचा लाभ घेता येणार आहे.
 • 5 ते 50 मेट्रिक टन क्षमतेच्या कांदा चाळीचे अंदाजपत्रक नमुने खालील प्रमाणे असतात

👉👉कांदा चाळ अनुदान योजना 2022👈👈 

कांदा चाळ अनुदान योजना क्षमता

शेतकऱ्यांना या योजनेत 5,10,15,20,25 व 50 मेट्रिक टन क्षमतेच्या कांदाचाळी साठी अनुदानाचा लाभ दिला जातो. यासाठी शेतकऱ्यांच्या सातबारा
उताऱ्यावर कांदा पिकाची नोंद असणे बंधनकारक आहे. वैयक्तिक शेतकऱ्यांना 100 मेट्रिक टना पर्यंत तर सहकारी संस्थांसाठी 500 मॅटिक टनापर्यंत चाल बांधण्याची तरतूद या योजनेत आहे.
कांदा चाळ अनुदान किती ? 

 5, 10, 15, 20 आणि 25 मीट्रिक टन क्षमतेच्या यापैकी कांदा चाळ उभारणीसाठी येणाऱ्या खर्चाच्या 50% टक्के. किंवा कमाल रु.3500 प्रति मीट्रिक टन याप्रमाणे क्षमतेनुसार अनुदान देय राहील.


📢 500 शेळ्या 50 लाख रु. अनुदान योजना सुरु 2022 :- येथे पहा 

📢 पीएम किसान योजनेचा 11 वा हफ्ता कधी येणार :- येथे पहा 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *