Krushi Pupm Vij Bill Mafi Yojana | शेतकरी 50% वीज बिल माफी योजना सुरु

Krushi Pupm Vij Bill Mafi Yojana | शेतकरी 50% वीज बिल माफी योजना सुरु

शेतकरी वीज बिल माफी योजना 

सर्वांना नमस्कार यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी मोठी आनंदाची बातमी आहे शेतकऱ्यांचे कृषी पंपाचे वीज बिल आहे या विज बिल माफी शेतकऱ्यांना मोठी योजना राज्य शासनाने राबवण्यास सुरुवात केली आहे तर या योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना मार्च 2022 पर्यंत भरणा केल्यास जितकी वीज बिल आहे आपल्या कृषीपंपाचे ते 50 टक्के माफ होणार आहे तर याच योजने विषयी संपूर्ण माहिती जाणून घेणार आहोत जे शेतकऱ्यांचे वीजबिल थकीत आहे अशा सर्व शेतकऱ्यांचे पन्नास टक्के वीज बिल माफ करण्यात येणार आहे त्यासाठी ऑनलाईन अर्ज आपल्याला करावा लागणार आहे ती वेबसाईट कोणती आहेत त्यावर ती आपल्याला अर्ज कसा करायचा आहे संपूर्ण माहिती काय आहेत संपूर्ण माहिती जाणून घेणार आहोत.

महावितरण वीज बिल माफी योजना 

कृषी योजना 2020 सुरू झाल्यापासून पाच वर्षांपूर्वीच्या थकबाकी वर संपूर्ण व्याज व विलंब आकार माफ मागील पाच वर्षाच्या थकबाकी वरील संपूर्ण विलंब आकार माफ व व्याजदरात सवलत अशाप्रकारे सुधारित थकबाकीची रक्कम कृषी पंप ग्राहकांच्या सोयीनुसार तीन वर्षात भरण्याची मुभा म्हणजेच 31 मार्च 2024 पर्यंत भरता येईल. पहिल्या वर्षात म्हणजेच 18 डिसेंबर 2020 ते 31 मार्च 2022 सुधारित देयक पूर्ण भरल्यास केवळ 50% टक्के रक्कम भरायची आहे आणि 50% टक्के रक्कम माफ होणार आहे दुसरे वर्ष म्हणजेच 1 एप्रिल 2022 ते 31 मार्च ते 2023 या कालावधीत जेवढी रक्कम भरली जाईल  त्यात 30% टक्के रक्कम माफ होणार आहे (Krushi Pupm Vij Bill Mafi Yojana) तिसरे वर्ष म्हणजेच 1 एप्रिल 2023 ते 31 मार्च 2024 या कालावधीत जेवढी रक्कम भरली जाईल त्याच्या 20% टक्के रक्कम माफ होणार आहे (Krushi Vij Bill Mafi yojana) ही योजना कायमस्वरूपी वीजपुरवठा खंडित असलेल्या ग्राहकांना देखील लागू राहील. 

कृषीपंप वीज माफी योजना लाभार्थी 

5 वर्षां पूर्वीच्या म्हणजेच सप्टेंबर २०१५ पूर्वीच्या थकबाकीवरील विलंब आकार व व्याज १०० टक्के माफ करून केवळ मूळ

थकबाकीच वसुलीसाठी ग्राह्य धरली आहे. धोरणात कृषीपंप ग्राहकांनी प्रथम वर्षी थकबाकी भरल्यास त्यांना ५० टक्के

अतिरिक्त सूट मिळणार असून, दुसऱ्या वर्षी भरल्यास ३० टक्के व तिसऱ्या वर्षी भरल्यास २० टक्के अतिरिक्त सूट मिळणार

आहे. थकबाकी नसणाऱ्या व नियमित वीजबिल भरणाऱ्या कृषी ग्राहकांना या योजनेच्या कालावधीत चालू वीजबिलावर

अतिरिक्त पाच टक्के सवलत मिळणार आहे. 

कृषी पंप वीज माफ कसे होणार

पहिल्या वर्षात म्हणजेच 18 डिसेंबर 2020 ते 31 मार्च 2022 सुधारित देयक पूर्ण भरल्यास केवळ 50% टक्के रक्कम भरायची आहे आणि 50% टक्के रक्कम माफ होणार आहे दुसरे वर्ष म्हणजेच 1 एप्रिल 2022 ते 31 मार्च ते 2023 या कालावधीत जेवढी रक्कम भरली जाईल  त्यात 30% टक्के रक्कम माफ होणार आहे तिसरे वर्ष म्हणजेच 1 एप्रिल 2023 ते 31 मार्च 2024 या कालावधीत जेवढी रक्कम भरली जाईल त्याच्या 20% टक्के रक्कम माफ होणार आहे.

वीज बिल माफी ऑनलाईन 

संपूर्ण माहिती व अर्ज कसा करा online माहिती व वेबसाईट link:- येथे पहा 

📢 80% अनुदानावर ठिबक,तुषार सिंचन योजना सुरु:- येथे पहा 

 

Leave a Comment