Kusum Solar Pump GR | कुसुम सोलर पंप योजना GR आला आता मिळेल सर्वाना पंप पहा शासन निर्णय व खरी माहिती

Kusum Solar Pump GR :- नमस्कार सर्वांना. आजच्या लेखामध्ये महत्त्वाची अपडेट आपण पाहणार आहोत. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळावी यासाठी केंद्र शासनाने तसेच राज्य शासनाने वेळोवेळी नवनवीन योजना या ठिकाणी काढून शेतकऱ्यांना दिलासा दिलेला आहे. परंतु आजच्या लेखा मध्ये हीच अपडेट आपण पाहणार आहोत.

प्रधानमंत्री कुसुम सोलर पंप योजना अंतर्गत पुन्हा आता या ठिकाणी नवीन मंजुरी या ठिकाणी देण्यात आलेली आहे. आणि याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे. हा शासन निर्णय जर आपण पाहिला तर या ठिकाणी सोलर पंप जोडणी आहे. या ठिकाणी लवकरात लवकर करावी. त्यासाठी हा GR काढण्यात आलेला आहे. हा शासन निर्णय काय आहे ही संपूर्ण माहिती आजच्या लेखामध्ये पाहणार आहोत. त्याकरिता लेख संपूर्ण वाचा.

Kusum Solar Pump GR
Kusum Solar Pump GR

Kusum Solar Pump GR

आता लागणार शेतकऱ्यांच्या शेतात सौर कृषी पंप (kusum solar GR) शेतकऱ्यांसाठी दिवसा ८ तास सिंचन करता यावं यासाठी राबवली जाणारी महत्वाची योजना म्हणजे कुसुम सोलर पंप योजना. राज्यातील शेतकऱ्यांचा या योजनेकडे खूप मोठ्या प्रमाणात कल आहे. आज अखेर या योजनेसाठी निधी वितरीत करण्यात आल्याने आता योजनेच्या अमलबजावणीला वेग येण्याची शक्यता आहे.

राज्यातील कृषी पंप विज जोडण्याचे सौर ऊर्जाद्वारे विद्युतीकरण करण्याच्या अभियाना अंतर्गत केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय हा ऊर्जा मंत्रालय नवी दिल्ली यांच्याकडून शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवम उत्थान महा अभियान कुसुम ( PM Kusum ) देशभरात राबविण्यात येत आहे.

कुसुम सोलर पंप योजना 

या अभियानाच्या अंतर्गत घटक ब मध्ये मंजूर एकूण 1,00,000 पारेषण विरहित सौर कृषीपंप मंजूर केले असून. त्याची अमलबजावणी महा ऊर्जाद्वारे करण्यात येत आहे. कुसुम योजनेच्या राज्यस्तरीय सुकाणू समितीच्या दिनांक 10 फेब्रुवारी 2022 रोजीच्या बैठकीमध्ये वित्तवर्ष 2022 23 मध्ये कुसुम टप्पा दोन अंतर्गत 50.000 नग सौर कृषी पंप अस्थापित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

त्यानुसार दिनांक 13 एप्रिल 2022 रोजी 14 पुरवठादारांना आदेश निर्गमित करण्यात आले असून अंमलबजावणी वेगाने सुरू केली आहे. कुसुम टप्पा 2 अंतर्गत 30527 लाभार्थ्यांनी लाभार्थी हिस्सा भरलेला असून त्यामधील आस्थापित 10065 पंपापैकी सर्वसाधारण वर्गवारीच्या लाभार्थ्यांसाठी 8918 पंप. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यक विभागाकडील लाभार्थ्यांसाठी 696 पंप. व आदिवासी विकास सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यक विभागाकडील लाभार्थ्यांसाठी 451 पंप आस्थापित करण्यात आले आहेत.

सोलर पंप अनुदान योजना 

त्याचप्रमाणे 8411 स्थळांच्या ठिकाणी पुरवठादारांनी साहित्याचा पुरवठा केला असून सदर पंप आस्थापित करण्यात येत आहेत. सर्वसाधारण गटाच्या लाभार्थ्यांकरिता राज्यात शासनाच्या अर्थसंकल्पीय अनुदानातून 10 टक्के हिस्सा देण्यात येणार. 10 टक्के लाभार्थी, 30 टक्के केंद्रशासनाचे परस्पर प्राप्त होणारे अर्थसहाय्यक अनुदान. व उर्वरित 30 टक्के महावितरण कडील एसक्रो खात्यात वाढीव वीज विक्रीवरील करामधून परस्पर जमा होणाऱ्या रकमेतून होत आहे.

कुसुम सोलर पंप योजना 

या नुसार सर्वसाधारण लाभार्थी साठी आस्थापित होणाऱ्या सर्व कृषी पंपाच्या सर्वसाधारण गटाच्या लाभार्थ्यांचा राज्य शासनाच्या अनुदानाचा 10 टक्के हिस्सा उपलब्ध करून द्यायचा आहे. या साठी या शासन निर्णयानुसार ₹22.91 कोटी एवढा निधी वितरीत करण्यास मंजुरी मिळाली आहे. सदर रक्कम अदा करण्यासाठी श्री नारायण कराड. उपसचिव ऊर्जा उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग मंत्रालय मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी व श्री ना रा ढाणे राणे अवर. सचिव उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग मंत्रालय मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

Kusum Solar Pump GR

हेही वाचा; 500 शेळ्या करिता योजना सुरु भरा ऑनलाईन फॉर्म व पहा जीआर 

Kusum Solar GR Pdf Link

शासन निर्णय येथे पाहा :- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (कुसुम) योजना अंतर्गत महाऊर्जाला सर्वसाधारण घटकाच्या सौर कृषिपंपांच्या लाभार्थ्यांच्या शासन हिस्स्यापोटी सन 2022-23 मध्ये अनुदान वितरित करण्याबाबत.

Kusum Solar Pump GR

कुसुम सोलर पंप शासन निर्णय येथे पहा 


📢 नवीन सिंचन विहीर 100% अनुदान योजना ऑनलाईन फॉर्म सुरु :- येथे पहा 

📢 कांदा चाळ अनुदान योजना ऑनलाईन फॉर्म सुरु :- येथे पहा 

 

 

Leave a Comment