Kusum Solar Pump Yojana Documents required | कुसुम सोलर पंप ऑनलाईन अर्ज

Kusum Solar Pump Yojana Documents required | कुसुम सोलर पंप ऑनलाईन अर्ज

“महाकृषि ऊर्जा अभियान’ अंतर्गत राज्यातील कृषिपंप वीज जोडण्यांचे सौर ऊर्जेव्दारे विद्युतीकरण करण्याची प्रधानमंत्री कुसुम-ब योजना अंतर्गत योजना 90 ते 95% अनुदान देण्यात येते. या योजनेविषयी संपूर्ण माहिती आज आपण पाहुयात.

राज्यातील फक्त या गावांमध्ये योजना राबविण्यात येणार आहे आपलं गाव आहे का पाहण्यासाठी येथे पहा PDF

योजनेचे वैशिष्टये :-

  • पारेषण विरहित 3800 सौर कृषी पंपाची राज्यातील 34 जिल्हयात आस्थापना. शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करणे शक्य होणार.
  • शेतकऱ्यांच्या धारण क्षमतेनुसार 3 HP, 5 HP, 7.5 HP व त्यापेक्षा जास्त अश्वशक्ती (HP) DC सौर पंप उपलब्ध होणार.
  • सर्व साधारण वर्गवारीच्या लाभार्थ्याचे कृषी पंप किंमतीच्या 10% तर अनुसुचित जाती अथवा जमातीच्या लाभार्थ्यांना 5% लाभार्थी हिस्सा.
  • स्वखर्चाने इतर वीज उपकरणे लावता येण्याची सोय.

Kusum Solar Pump Yojana Documents required

लाभार्थी निवडीचे ठळक निकष :-

शेततळे, विहीर, बोरवेल, बारमाही वाहणारी नदी/नाले याच्या शेजारील, तसेच शाश्वत पाण्याचा स्त्रोत उपलब्ध असणारे शेतकरी.

पारंपारिक वीज कनेक्शन उपलब्ध नसणारे शेतकरी.

अटल सौर कृषी पंप योजना टप्पा- 1 व 2 किंवा मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजने अंतर्गत अर्ज केलेले तथापि मंजुर न झालेले अर्जदार.

2.5 एकर शेतजमीन धारकास 3 HP DC, 5 एकर शेतजमीन धारक शेतकऱ्यास 5 HP DC व त्यापेक्षा जास्त शेतजमीन धारकास 7.5 HP DO वा अधिक क्षमतेचे सौर कृषी पंप अनुज्ञेय राहील.

 

कुसुम सोलर पंप योजना आवश्यक कागदपत्रे

१) ७/१२ उतारा (विहिर / कुपनलिका शेतात असल्यास ७/१२
उतान्यावर नोंद आवश्यक ) एकापेक्षा जास्त नावे असल्यास इतर
भोगवटादाराचे ना हरकत प्रमाणपत्र रू. २००/- च्या मुद्रांक
कागदावर सादर करावे.
२)आधारकार्ड प्रत.
३) रद्द केलेली धनादेश प्रत / बँक पासबुक प्रत,
४) पासपोर्ट आकाराचा छायाचित्र.
५)शेत जमीन / विहिर / पाण्याचा पंप सामाईक असल्यास इतर
भागीदाराचे ना हरकत प्रतिज्ञापत्र,

Documents required –
1. 7/12 Extract (If the well / tubewell in same land then it should
be mentioned in the 7/12 extract) The NOC shall be
submitted on stamp paper of Rs.200/- If the land owners are
multiple.
2. Aadhar Card Copy.
3. Cancelled Cheque Copy / Bank Passbook Copy.
4. Passport Size Photo.
5. If the Agriculture Land / Well/ Water Pump is shared the then
NOC shall be submitted from other shareholders.

कुसुम सोलर पंप ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी वेबसाईट :-

https://kusum.mahaurja.com/solar/beneficiary/register/Kusum- Yojana-Component-B

Official email id:-

E-mail-re@mahaurja.com, दि.14/9/2021 रोजी पासून ऑनलाईन अर्ज 02:00 वा. पासून भरणे सुरु.

योजनांच्या सविस्तर माहितीसाठी त्वरित संपर्क करा

महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा)                अमरावती : 0721 2661610 मुंबई : 022 4968558 औरंगाबाद : 0240 2653595 नागपूर : 0712 256425 | कोल्हापूर : 02312680009 नाशिक : 02532598685 लातूर : 02382 226680 पुणे : 020 35000454 मुख्यालय पत्ता : औंध रोड, पशुसंवर्धन आयुक्तालया शेजारी, स्पायसर कॉलेज समोर, औंध, पुणे – 411007. दूरध्वनी क्र. 020 35000450

माझं नाव बजरंग पाटील आहेत, मी मागील 2019 पासून YouTuber आणि ब्लॉगर आहेत, आणि मला असलेली माहिती इतरांना ब्लॉग, Youtube च्या माध्यमातून देत आहेत. मी दररोज शेती, शेतीविषयक कायदे & व माहिती, योजना, शासन निर्णय, आपले सरकार, CSC ई. माहिती मी YouTube आणि ब्लॉग वेबसाईटवर लिहीत असतो.

Leave a Comment

error: कॉपी करू नका शेअर करायचं असतं !