Kusum Solar Pump Yojana Documents required | कुसुम सोलर पंप ऑनलाईन अर्ज

Kusum Solar Yojana Login

Kusum Solar Pump Yojana Documents required | कुसुम सोलर पंप ऑनलाईन अर्ज

“महाकृषि ऊर्जा अभियान’ अंतर्गत राज्यातील कृषिपंप वीज जोडण्यांचे सौर ऊर्जेव्दारे विद्युतीकरण करण्याची प्रधानमंत्री कुसुम-ब योजना अंतर्गत योजना 90 ते 95% अनुदान देण्यात येते. या योजनेविषयी संपूर्ण माहिती आज आपण पाहुयात.

राज्यातील फक्त या गावांमध्ये योजना राबविण्यात येणार आहे आपलं गाव आहे का पाहण्यासाठी येथे पहा PDF

योजनेचे वैशिष्टये :-

  • पारेषण विरहित 3800 सौर कृषी पंपाची राज्यातील 34 जिल्हयात आस्थापना. शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करणे शक्य होणार.
  • शेतकऱ्यांच्या धारण क्षमतेनुसार 3 HP, 5 HP, 7.5 HP व त्यापेक्षा जास्त अश्वशक्ती (HP) DC सौर पंप उपलब्ध होणार.
  • सर्व साधारण वर्गवारीच्या लाभार्थ्याचे कृषी पंप किंमतीच्या 10% तर अनुसुचित जाती अथवा जमातीच्या लाभार्थ्यांना 5% लाभार्थी हिस्सा.
  • स्वखर्चाने इतर वीज उपकरणे लावता येण्याची सोय.

Kusum Solar Pump Yojana Documents required

लाभार्थी निवडीचे ठळक निकष :-

शेततळे, विहीर, बोरवेल, बारमाही वाहणारी नदी/नाले याच्या शेजारील, तसेच शाश्वत पाण्याचा स्त्रोत उपलब्ध असणारे शेतकरी.

पारंपारिक वीज कनेक्शन उपलब्ध नसणारे शेतकरी.

अटल सौर कृषी पंप योजना टप्पा- 1 व 2 किंवा मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजने अंतर्गत अर्ज केलेले तथापि मंजुर न झालेले अर्जदार.

2.5 एकर शेतजमीन धारकास 3 HP DC, 5 एकर शेतजमीन धारक शेतकऱ्यास 5 HP DC व त्यापेक्षा जास्त शेतजमीन धारकास 7.5 HP DO वा अधिक क्षमतेचे सौर कृषी पंप अनुज्ञेय राहील.

 

कुसुम सोलर पंप योजना आवश्यक कागदपत्रे

१) ७/१२ उतारा (विहिर / कुपनलिका शेतात असल्यास ७/१२
उतान्यावर नोंद आवश्यक ) एकापेक्षा जास्त नावे असल्यास इतर
भोगवटादाराचे ना हरकत प्रमाणपत्र रू. २००/- च्या मुद्रांक
कागदावर सादर करावे.
२)आधारकार्ड प्रत.
३) रद्द केलेली धनादेश प्रत / बँक पासबुक प्रत,
४) पासपोर्ट आकाराचा छायाचित्र.
५)शेत जमीन / विहिर / पाण्याचा पंप सामाईक असल्यास इतर
भागीदाराचे ना हरकत प्रतिज्ञापत्र,

Documents required –
1. 7/12 Extract (If the well / tubewell in same land then it should
be mentioned in the 7/12 extract) The NOC shall be
submitted on stamp paper of Rs.200/- If the land owners are
multiple.
2. Aadhar Card Copy.
3. Cancelled Cheque Copy / Bank Passbook Copy.
4. Passport Size Photo.
5. If the Agriculture Land / Well/ Water Pump is shared the then
NOC shall be submitted from other shareholders.

कुसुम सोलर पंप ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी वेबसाईट :-

https://kusum.mahaurja.com/solar/beneficiary/register/Kusum- Yojana-Component-B

Official email id:-

E-mail-re@mahaurja.com, दि.14/9/2021 रोजी पासून ऑनलाईन अर्ज 02:00 वा. पासून भरणे सुरु.

योजनांच्या सविस्तर माहितीसाठी त्वरित संपर्क करा

महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा)                अमरावती : 0721 2661610 मुंबई : 022 4968558 औरंगाबाद : 0240 2653595 नागपूर : 0712 256425 | कोल्हापूर : 02312680009 नाशिक : 02532598685 लातूर : 02382 226680 पुणे : 020 35000454 मुख्यालय पत्ता : औंध रोड, पशुसंवर्धन आयुक्तालया शेजारी, स्पायसर कॉलेज समोर, औंध, पुणे – 411007. दूरध्वनी क्र. 020 35000450

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कॉपी करू नका शेअर करायचं असतं !