Mahadbt Solar Pump Yojna | सोलर पंप 100% अनुदान योजना 2022 ऑनलाईन फॉर्म सुरु

Mahadbt Solar Pump Yojna :- नमस्कार सर्व शेतकरी बांधवांना. शेतकरी बांधवांसाठी अतिशय महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी आहे. या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना 5Hp सोलर पंप करिता तीन लाख पंचवीस हजार रुपये. अनुदान देणे बाबत शासन निर्णय जाहीर करण्यात आलेला आहे. तर हा सोलर पंप योजना 100% अनुदान मिळणार योजना आहे. कोणत्या प्रवर्गासाठी आहे कसा अर्ज करता येणार आहे. कागदपत्रे पात्रता संपूर्ण माहिती या लेखात आपण पाहणार आहोत. त्यासाठी हा लेख संपूर्ण वाचा. आणि या बाबत शासन निर्णय सुद्धा या लेखात आपण जाणून घेणार आहोत. तर त्यासाठी लेख संपूर्ण नक्की वाचा.

Mahadbt Solar Pump Yojna

सोलर पंप योजना कागदपत्रे :- योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक वनपट्टे धारक शेतकऱ्यांसाठी पात्रतेचे निकष व कागदपत्रे. रहिवासी दाखला असणे आवश्यक आहे. जातीचा दाखला असणे आवश्यक आहे, व नंतर कायद्याद्वारे वनहक्क प्राप्त झाल्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. सोलर पंप देणे प्रस्तावित आहे त्यासाठी लाभार्थींकडे जलस्रोत उपलब्ध असल्याचा दाखला असणे आवश्यक आहे. यापूर्वी सदर योजनेचा लाभ आदिवासी विकास विभागामार्फत घेतल्या नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. विहीर प्रस्तावित असलेल्या ठिकाणी पाण्याची उपलब्धता असल्याने भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. किमान जमीन क्षेत्र इत्यादी बाबी त्यामध्ये समावेश करण्यात येणार आहे.

महाडीबीटी सोलर पंप योजना 2022 

वनहक्क कायदा २००६ अंतर्गत वनपट्टे मिळालेल्या अनुसूचीत जमातीच्या लाभार्थ्यांच्या शेतीच्या उत्पन्नात वाढ होण्याच्या दृष्टीने. तसेच शेतीला पाणी पुरवठा करण्याकरीता विहीर/बोअरवेल करुन सोलार पंप बसविणे ह्या दृष्टीकोनातुन. Bore well /dug well with solar pump (5 hp) for irrigation of land given under FRA २००६ ही योजना केंद्र शासनास सादर करण्यात आली होती. सदर योजना केंद्र शासनाने विशेष केंद्रिय सहाय्य अंतर्गत सन २०१५-१६ करीता संदर्भाधिन क्र.१ अन्वये मंजुर केली. असुन सदर निधी राज्य शासनास वितरीत करणेत आला आहे. 

सोलर पंप योजना ऑनलाईन फॉर्म 2022

शेतकरी बंधुनो आपल्याला माहीतच असेल वनहक्क कायदा 2006 अंतर्गत वन पट्टे मिळालेल्या अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. अर्थातच अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. तर याबाबतीत आपण पात्र शेतकरी असेल तर आपण ऑनलाईन अर्ज करू शकता. आणि या संदर्भात ऑनलाईन अर्ज कसा करायचा आहे त्यासाठीचा व्हिडिओ आपण खाली दिलेल्या व्हिडिओ नक्की पहा.

Mahadbt Solar Pump Yojna

येथे पहा ऑनलाईन अर्ज कसा करावा  

महाडीबीटी सोलर पंप अनुदान योजना ही अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठीही तसेच जे शेतकरी वनपट्टे प्रमाणपत्र मिळाले आहे. अशा शेतकऱ्यांना ही योजना लागू आहे. सदर योजनेचे शासन निर्णय पाहण्यासाठी खाली दिलेली माहिती आपण नक्की पहा.

येथे पहा शासन निर्णय 


📢 500 शेळ्या 25 बोकड अनुदान योजना 2022 ऑनलाईन फॉर्म सुरु :-  येथे पहा 

📢 नवीन सिंचन विहीर 100% अनुदान योजना 2022 ऑनलाईन फॉर्म सुरु :- येथे पहा 

Leave a Comment

error: कॉपी करू नका शेअर करायचं असतं !