sheli palan anudan yojana Maharashtra | २० शेळ्या + 2 बोकड अनुदान योजना

sheli palan anudan yojana Maharashtra | २० शेळ्या + २ बोकड अनुदान योजना 2021

मराठवाडा पॅकेज च्या धर्तीवर पहिल्या टप्प्यात उस्मानाबाद यवतमाळ गोंदिया व सातारा आणि दुसऱ्या टप्प्यात बीड व भंडारा या जिल्ह्यांमध्ये २० शेळ्या २ बोकड शेळी गट वाटप करणे ही योजना सन २०१७-१८  पासून राबविण्यात प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत

२० शेळ्या २ बोकड शासन निर्णय

निवड झालेल्या प्रत्येक लाभार्थीला वाटप करणे प्रस्तावित असलेल्या शेळी गटाचा एक अनपेक्षित खर्च शेळी गट व शेळ्यांसाठी रुपये २ लाख 31 हजार ४०० रुपये इतका आहे तर गटाची स्थापना करताना सुरुवातीला लाभार्थ्यास १००% टक्के निधी वित्तीय संस्थेचे कर्ज याद्वारे करावयाचा आहे, सर्व वर्ग प्रवर्गासाठी प्रत्यक्ष खर्च 50 टक्के प्रति गट कमाल मर्यादा एक लाख पंधरा हजार याप्रमाणे अनुदान देय राहील

२० शेळ्या + 2 बोकड अनुदान शेळीपालन अनुदान योजना 2021:- सादर योजना राबविण्यात येणारे जिल्हे  १) उस्मानाबाद २)यवतमाळ ३) गोंदिया ४) सातारा ५) बीड ६) भंडारा  ७) जालना 

२० शेळ्या २ बोकड अनुदान किती:-

(sheli palan anudan yojana)  सर्व वर्ग प्रवर्गासाठी प्रत्यक्ष खर्च 50 टक्के प्रति गट कमाल मर्यादा एक लाख पंधरा हजार याप्रमाणे अनुदान देय राहील.

20 शेळ्या + 2 बोकड योजनेचा तपशील 

अ.क्र. तपशील   दर (प्रती शेळी/बोकड) गटांची एकूण किंमत
 १.   २० शेळ्या खरेदी        ६०००/- रु.    १.२०.०००/-
 २.   ०२ बोकड खरेदी        ८,०००/    १६,०००/-
 ३.  शेळ्यांचा वाडा (४५०                                                   चौ.फुट)      २१२ रु.चौ.फुट    ९५,४००/-
            एकूण    २,३१,४००/-
अ.क्र. गटाचे स्वरूप  गटाची किंमत ५०% टक्के अनुदान

     रक्कम

 १. २०+२ शेळी गट वाटप        २,३१,४००/-    १,१५,७००/-

२० शेळ्या २ बोकड योजनेचा अर्ज PDF:- येथे पहा  


योजनाची माहिती व video पाहण्यासाठी येथे पहा 

कुसुम सोलर पंप अनुदान योजना संपूर्ण माहिती:- येथे पहा 

Leave a Comment