Sheli Palan In Maharashtra | गाई/म्हशी शेळी,कुकुट अनुदान ऑनलाईन अर्ज सुरु

Sheli Palan In Maharashtra पशुसंवर्धन विभागांतर्गत विविध वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी अर्ज

करण्याचे आवाहन राज्याच्या ग्रामीण भागातील सुशिक्षीत व बेरोजगार युवकांसह पशुपालक व शेतकरी

बांधवांना स्वयंरोजगाराचे साधन उपलब्ध करुन देत, त्यांना शाश्वत अर्था जनाचा पर्याय उपलब्ध करुन देणाऱ्या

पशुसंवर्धन विभागाने विविध योजना व उपक्रमांद्वारे ग्रामीण महाराष्ट्राचे अर्थचक्र गतिमान (Sheli Palan In Maharashtra) ठेवण्याचा नेहमीच

प्रयत्न केला आहे.

सदर योजनाचा कोणाला लाभ ? 

ग्रामीण भागातील युवक व बेरोजगार लाभार्थी तसेच पशुपालक,शेतकरी बांधव, ई. योजनेस पात्र लाभार्थी

असणार आहे, व सदर योजना ऑनलाईन करावा लागणार आहे त्यासाठी ऑनलाईन सादर करण्यासाठी

वेबसाईट लिंक:- सादर योजनेचा कालावधी फक्त दिनांक :- ०४/१२/२०२१ ते १८/१२/२०२१ अर्ज करण्यासाठी

लिंक :- (ah.mahabms.com) येथे अर्ज सादर करावा)

Gai/Mhais Anudan Yojana Online Form

शेळी-मेंढी गट वाटप योजना 2022

विविध योजना व उपक्रमांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील पशुपालक/शेतकरी बांधवांना स्वयंरोजगाराचे साधन

उपलब्ध करुन देण्यासाठी कटिबद्ध असलेल्या महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने वैयक्तिक

लाभाच्या योजनांतर्गत प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करणेसाठी राज्यस्तरीय नाविण्यपूर्ण योजनेमध्ये गेली तीन वर्षे

ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविणे व लाभार्थी निवड करण्याची पध्दत सुरु करण्यात आली आहे.

दुधाळ गाई-म्हशींचे गट वाटप योजना 2022

आता याबरोबरच जिल्हास्तरीय विविध निवड करण्याची पध्दत सुरु करण्यात आली आहे. आता याबरोबरच

जिल्हास्तरीय विविध योजनांसाठी सदर संगणक प्रणाली लागू करण्यात येत आहे. यामध्ये शासनाने एखाद्या

योजनेकरिता अर्ज केल्यानंतर त्यास दरवर्षी पुन्हा अर्ज करावे लागू नये, यासाठी तयार केलेली प्रतिक्षायादी पुढील

५ वर्षापर्यंत लागू ठेवण्याची सोय केली आहे.

Gai/Mhais Anudan Yojana Online Form
Gai/Mhais Anudan Yojana Online Form

कुकुट पालन योजना ऑनलाईन फॉर्म 

यामुळे अर्ज केलेल्या पशुपालकांना लाभ मिळण्याची शक्यता वाढली असून, त्यांना प्रतीक्षा यादीतील

क्रमांकानुसार अंदाजे केव्हा लाभ मिळेल, हे कळू शकल्यामुळे लाभार्थी हिस्सा भरणे किंवा इतर बाबींकरिता

नियोजन करता येणे शक्य होणार आहे. 

पशुसंवर्धन विभाग कोणकोणत्या योजना

नाविण्यपूर्ण राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय योजनेंतर्गत दुधाळ गाई-म्हशींचे गट वाटप करणे, शेळी-मेंढी गट वाटप

करणे, १००० मांसल कुक्कुट पक्ष्यांच्या संगोपनासाठी निवारा शेड उभारणीस अर्थसहाय्य देणे, १०० कुक्कुट

पिलांचे वाटप व २५ ३ तलंगा गट वाटप या योजनांसाठी ऑनलाईन पद्धतीने लाभार्थी निवड प्रक्रिया सन

२०२१-२२ या वर्षात राबविली जाणार त्याची निवड करण्याची सुविधा देखील उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

कोण ऑनलाईन फॉर्म भरू शकतो 

राज्यातील पशुपालक / शेतकरी बांधव, सुशिक्षीत बेरोजगार युवक / युवती व महिलांनी या योजनांचा लाभ

घेण्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज दाखल करण्याचे आवाहन पशुसंवर्धन विभागामार्फत करण्यात येत आहे.

गाई-म्हशीं अनुदान ऑनलाईन अर्ज कसा करावा 

ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी संकेतस्थळ :- ah.mahabms.com व अँड्रॉईड मोबाईल अॅप्लिकेशनचे नाव :

AH-MAHABMS (गुगल प्ले स्टोअर वर उपलब्ध) अर्ज करण्याचा कालावधी : ०४/१२/२०२१ ते १८/१२/२०२१

टोल फ्री क्रमांक १९६२ किंवा १८००-२३३-०४१८ योजनांची संपूर्ण माहिती तसेच अर्ज करण्याची पद्धती

याबाबतचा संपूर्ण तपशील या संकेतस्थळावर तसेच मोबाईल अॅपवर उपलब्ध आहे.

कुकुट पालन अनुदान योजना 

अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीनेच स्विकारले जातील. या संगणकप्रणालीमध्ये अर्ज भरणे अत्यंत सुलभ करण्यात

आले असून अर्जामधील माहिती कमीत कमी टाईप करावी लागेल आणि बहुतांशी माहितीबाबत पर्याय

निवडण्याची सुविधा उपलब्ध कमीत कमी टाईप करावी लागेल आणि बहुतांशी माहितीबाबत पर्याय निवडण्याची

सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

शेळी पालन अनुदान योजना फॉर्म 

त्यामुळे पशुपालकांनी अर्ज भरण्याकरिता स्वत:चे मोबाईलचा जास्तीत जास्त वापर करावा. अर्ज भरताना

अर्जदाराने नोंदविलेल्या मोबाईल क्रमांकावर अर्जाच्या स्थितीबाबत संदेश पाठविण्यात येणार असल्याने

कोणत्याही परिस्थितीत अर्जदाराने योजनेंतर्गत आपला मोबाईल क्रमांक बदलू नये.

योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी वरील तक्त्यात दर्शविलेल्या टोल फ्री क्रमांकावर किंवा तालुक्याचे पशुधन

विकास अधिकारी ( विस्तार ), पंचायत समिती, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी अथवा जिल्हा पशुसंवर्धन

उपआयुक्त कार्यालय, तालुका लघु पशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालय अथवा नजीकच्या पशुवैद्यकीय केंद्रावर संपर्क

साधावा, असे आवाहन पशुसंवर्धन विभागातर्फे करण्यात येत आहे.

 


📢 90% अनुदानावर शेतीला तार कुंपण योजना :- येथे पहा 

📢 100% अनुदानावर शेळी पालन शेड योजना :- येथे पहा 

Leave a Comment