Solar Pump Anudan Scheme | कृषी सोलर पंप योजना 2022 100% अनुदान योजना सुरु

Solar Pump Anudan Scheme : नमस्कार सर्वांना आनंदाची बातमी आहे. राज्यात शेतकरी बांधवांना शेती करत असताना विविध अडचणींचा सामना करावा लागतो. आणि यासाठी केंद्र व राज्य सरकार शेतकरी बांधवांसाठी विविध योजना राबवत असतं. तर यासाठी शेतकरी बांधवांना 5 एचपी सोलर पंपसाठी 100% टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय हा सरकारने घेतला आहे. तर याबाबत संपूर्ण माहिती आजच्या लेखामध्ये जाणून घेणार आहोत. तर हा लेख संपूर्ण वाचा यामध्ये शासनाचा शासन निर्णय व या योजनेची माहिती देण्यात आलेले आहेत.

शेतकरी बांधवानो नमस्कार आपणासाठी रोजच्या बातम्या, केंद्र/राज्य सरकारी योजना, निमशासकीय योजना व शासनाचे नवीन (GR) शासन निर्णय तर  हे आपल्या मोबाईल वर रोज अपडेट मिळवण्यासाठी आपणास पुढे दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा Whatsapp  ग्रुप जॉईन करा आणि  तसेच नवनवीन अपडेट  Telegram ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

कृषी सोलर पंप अनुदान योजना 2022 

एकुण रक्कम बोरवेल/डगवेल २.५०,000/- सोलार पंप, पॅनल (4HP) २.३३.५९०/- एकूण ४,८३,५९०/- उपरोक्त नमुद बाबींकरीता ठरविण्यात आलेली. अनुदानाची मर्यादा ही शासनाच्या धोरणाप्रमाणे ठरविण्यात आलेले महत्तम मर्यादा आहे. योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ देण्याच्या अनुषंगाने प्रती लाभार्थी कमी खर्च येत
असेल तर त्याप्रमाणे अनुदान अदा करणेत येईल. (Solar Pump Anudan Scheme) शिल्लक निधीच्या प्रमाणात लक्षांकात वाढ करण्याचे अधिकार मुल्यमापन व संनियंत्रण समिती असतील.

शेतकरी बांधवाना 100% अनुदानवर या 10 योजना 2022 सुरु येथे पहा

कृषी पंप अनुदान योजना 2022

वनहक्क कायदा २००६ अंतर्गत वनपट्टे मिळालेल्या अनुसूचीत जमातीच्या लाभार्थ्यांच्या शेतीच्या उत्पन्नात वाढ होण्याच्या दृष्टीने. तसेच शेतीला पाणी पुरवठा करण्याकरीता विहीर/बोअरवेल करुन सोलार पंप बसविणे ह्या दृष्टीकोनातुन. Bore well /dug well with solar pump (5 hp) for irrigation of land given under FRA २००६ ही योजना केंद्र शासनास सादर करण्यात आली होती. सदर योजना केंद्र शासनाने विशेष केंद्रिय सहाय्य अंतर्गत सन २०१५-१६ करीता संदर्भाधिन क्र.१ अन्वये मंजुर केली. असुन सदर निधी राज्य शासनास वितरीत करणेत आला आहे. 

सोलर पंप योजना माहिती येथे पहा 


📢 500 शेळ्या 25 बोकड अनुदान योजना 2022 सुरु :- येथे पहा 

📢 फळबाग लागवड 100% अनुदान योजना 2022 सुरु :- येथे पहा  

Leave a Comment