Shetsara Mhanje Kaay Marathi | शेतसारा म्हणजे काय | शेतसारा | शेतसारा कायदा काय आहे ? 

Shetsara Mhanje Kaay Marathi :- नमस्कार सर्वांना राज्यातील शेतकरी बांधवांसाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण बातमी समोर आली आहे. राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना सावधान.! वेळेत शेतसारा जमा करा. अन्यथा सातबाऱ्यावर महाराष्ट्र शासनाचे नाव नेमके […]