Vihir Anudan Yojana 2021 Online Form | Sinchan Vihir Anudan Yojana 2021

Vihir Anudan Yojana 2021 Online Form :- शेतकऱ्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेअंतर्गत विविध बाबींसाठी अनुदान दिलं जातं त्यामध्ये नवीन विहीर, जुनी विहीर दुरुस्ती, बोरिंग वीज जोडणी आकार, शेततळ्याच्या प्लास्टिक अस्तरीकरण.

Vihir Anudan Yojana 2021 Online Form

सूक्ष्म सिंचन, ठिबक सिंचन, व तुषार सिंचन, पीव्हीसी पाईप, परसबाग, या बाबीवर अनुदान आपल्याला दिल्या जातं याच योजने विषयी संपूर्ण माहिती आपण पाहणार आहोत तर या योजनेमध्ये कोणकोणत्या बाबी साठी किती अनुदान असेल कागदपत्रे कोणकोणती लागणार आहे पात्रता काय आहेत ऑनलाइन अर्ज कसा करावा संपूर्ण डिटेल मध्ये माहिती लेखांमध्ये पाहणार आहोत.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना 

 1. वरील योजने अंतर्गत पुढील बाबी साठी अनुदान देय आहे 
 2.  नवीन विहीर
 3.  जुनी विहीर दुरुस्ती
 4.  इनवेल बोअरिंग
 5.  वीज जोडणी आकार
 6.  शेततळ्याच्या प्लास्टिक अस्तरीकरण
 7.  सूक्ष्म सिंचन
 8.  ठिबक सिंचन
 9.  तुषार सिंचन
 10.  पीव्हीसी पाईप
 11.  परसबाग

योजनाचे अनुदान 

 1.  नवीन विहीर रुपये 2 लाख 50 हजार रु.
 2.  जुनी विहीर दुरुस्ती साठी 50 हजार रु.
 3.  इनवेल बोअरिंग 20 हजार रु.
 4.  पंप संच 20 हजार रु.
 5.  वीज जोडणी आकार 10 हजार रु.
 6.  शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण 1 लाख रु.
 7.  सूक्ष्म सिंचन ठिबक सिंचन संच 50 हजार रु.
 8.  तुषार सिंचन संच 25 हजार रु.
 9.  पीव्हीसी पाईप 30 हजार रु.
 10.  परसबाग 500 रु.

या बाबीवर अनुदान देय आहे.

हे जिल्हे वगळता:-  सदर योजना मुंबई सिंधुदुर्ग रत्नागिरी सातारा सांगली व कोल्हापूर हे जिल्हे वगळता राज्यातील इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबविण्यात येत आहे.

लाभार्थी पात्रता 

 1. लाभार्थी अनुसूचित जाती प्रवर्गातील असणे बंधनकारक आहे.
 2. लाभार्थीने जातीचा वैध दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे.
 3. जमिनीच्या 7/12 व 8-अ चा उतारा सादर करणे बंधनकारक आहे.
 4. लाभार्थींची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रुपये दीड लाखाच्या मर्यादेत असावी.
 5. उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे.
 6. लाभार्थीची जमिनधारणा 0.20 हेक्टर ते 6 हेक्टर पर्यंत (नवीन विहिरीसाठी किमान 0.40 हेक्टर) असणे बंधनकारक आहे.

नवीन विहीर आवश्यक कागदपत्रे
 1. सक्षम प्राधिकारी यांचेकडील अनुसूचित जातीचे जात प्रमाणपत्र
 2. 7/12 व 8-अ चा उतारा
 3. तहसीलदार यांचेकडील मागील वर्षीचे वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र (र. रु. 1,50,000/- पर्यंत).
 4. लाभार्थीचे प्रतिज्ञापत्र.(100/500 रु च्या स्टॅम्प पेपरवर)
 5. अपंग असल्यास प्रमाणपत्र
 6. तलाठी यांचेकडील दाखला – सामाईक एकूण धारणा क्षेत्राबाबतचा दाखला (0.40 ते 6 हेक्टर मर्यादेत); विहीर नसल्याबाबत प्रमाणपत्र; प्रस्तावित विहीर पुर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या विहीरीपासून 500 फूटापेक्षा जास्त अंतरावर असलेचा दाखला ; प्रस्तावित विहीर सर्व्हे नं. नकाशा व चतु:सीमा.
 7. भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडील पाणी उपलब्धतेचा दाखला.
 8. कृषि अधिकारी (विघयो) यांचे क्षेत्रीय पाहणी व शिफारसपत्र
 9. गट विकास अधिकारी यांचे शिफारसपत्र
 10. ज्या जागेवर विहीर घ्यावयाची आहे त्याजागेचा फोटो (महत्वाची खुणेसह व लाभार्थी सह).
 11. ग्रामसभेचा ठराव.
जुनी विहीर दुरुस्ती/ इनवेल बोअरिंग 
 1. सक्षम प्राधिकारी यांचेकडील अनुसूचित जातीचे जात प्रमाणपत्र.
 2. तहसीलदार यांचेकडील मागील वर्षीचे वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र (र. रु. 1,50,000/- पर्यंत).
 3. जमीन धारणेचा अदयावत 7/12 दाखला व 8अ उतारा.
 4. ग्रामसभेचा ठराव.
 5. तलाठी यांचेकडील दाखला – एकूण धारणा क्षेत्राबाबतचा दाखला (0.20 ते 6 हेक्टर मर्यादेत); विहीर असल्याबाबत प्रमाणपत्र; प्रस्तावित विहीर सर्व्हे नं. नकाशा व चतु:सीमा.
 6. लाभार्थीचे बंधपत्र (100/500 रु च्या स्टॅम्प पेपरवर).
 7. कृषि अधिकारी (विघयो) यांचे क्षेत्रीय पाहणी व शिफारसपत्र.
 8. गट विकास अधिकारी यांचे शिफारसपत्र.
 9. ज्या विहीरीवर जुनी विहीर दुरुस्ती/ इनवेल बोअरिंगचे काम घ्यावयाचे आहे त्याविहिरीचा कामा सुरू होण्यापूर्वीचा फोटो (महत्वाची खुणेसह व लाभार्थी सह)
 10. इनवेल बोअरींगसाठी भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडील feasibility report.
 11. अपंग असल्यास प्रमाणपत्र
शेततळ्यास अस्तरीकरण / वीज जोडणी आकार/ पंपसंच / सूक्ष्म सिंचनसंच
 1. सक्षम प्राधिकारी यांचेकडील अनुसूचित जातीचे जात प्रमाणपत्र.
 2. तहसीलदार यांचेकडील मागील वर्षीचे वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र. (र. रु. 1,50,000/- पर्यंत ).
 3. जमीन धारणेचा अदयावत 7/12 दाखला व 8अ उतारा.
 4. तलाठी यांचेकडील एकूण धारणा क्षेत्राबाबतचा दाखला. (0.20 ते 6 हेक्टर मर्यादेत)
 5. ग्रामसभेची शिफारस/मंजूरी
 6. शेततळे अस्तरीकरण पुर्णत्वाबाबतचे हमीपत्र (100/500 रु च्या स्टॅम्प पेपरवर)
 7. काम सुरू करण्यापूर्वीचा फोटो (महत्वाची खुणेसह)
 8. विद्युत कनेक्शन व विद्युत पंपसंच नसलेबाबत हमीपत्र
 9. प्रस्तावित शेततळ्याचे मापन पुस्तिकेच्या छायांकीत प्रत व मापन पुस्तकातील मोजमापाप्रमाणे संबंधित मंडळ कृषि अधिकारी यांचेकडून अंदाजपत्रक प्रति स्वाक्षरी करुन घ्यावे.

📢 नवीन सोलर पंप ९५% अनुदान योजना ऑनलाईन फॉर्म सुरु :- येथे पहा 

📢 कांदा चाळ अनुदान योजना ऑनलाईन फॉर्म सुरु :- येथे पहा 

Leave a Comment