Vihir Anudan Yojana Maharashtra 2022 | नवीन विहीर, जुनी विहीर दुरुस्ती, सौर पंप

Vihir Anudan Yojana Maharashtra 2022 :- नमस्कार सर्व शेतकरी बनवून शेतकरी बांधवांसाठी अतिशय महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी आहे. लवकरच खरीप हंगाम 2022 सुरुवात आहे. आणि आता शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून मोठी योजना सुरू करण्यात आलेले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना या योजनेअंतर्गत शेतकरी बांधवांना नवीन विहीर, जुनी विहीर दुरुस्ती. शेततळ्याचे अस्तरीकरण, वीज जोडणी आकार, पंप संच, सूक्ष्म सिंचन या विविध बाबींकरिता. तसेच इनवेल बोअरिंग या करिता अनुदान दिलं जातआहे. अनुदान मर्यादा 100 टक्के आहे शंभर टक्के अनुदान देणारी एकमेव योजना आहे. तर याविषयी संपूर्ण माहिती आपण या लेखात जाणून घेणार आहोत त्यासाठी हा लेख संपूर्ण वाचा.

 
शेतकरी टेलिग्राम ग्रुप जॉईन करा

Vihir Anudan Yojana Maharashtra 2022

या योजनेंतर्गत नवीन विहीर (रु.2.50 लाख), जुनी विहीर दुरुस्ती (रु.50 हजार), इनवेल बोअरींग (रु.20 हजार), पंप संच (रु.20 हजार), वीज जोडणी आकार (रु.10 हजार), शेततळ्यांचे प्लास्टीक अस्तरीकरण (रु.1 लाख) व सुक्ष्म सिंचन संच (ठिबक सिंचन संच-रु.50 हजार किंवा तुषार सिंचन संच-रु.25 हजार), पीव्हीसी पाईप (रु.30 हजार) परसबाग (रु.500/), या बाबींवर अनुदान अनुज्ञेय आहे. सदर योजना मुंबई, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सातारा,सांगली व कोल्हापूर हे जिल्हे वगळता राज्यातील इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे.

विहीर अनुदान योजना पात्रता 

 • लाभार्थी अनुसूचित जाती प्रवर्गातील असणे बंधनकारक
 •  लाभार्थीने जातीचा वैध दाखला सादर करणे बंधनकारक
 •  जमिनीच्या 7/12 व 8-अ चा उतारा सादर करणे बंधनकारक
 •  लाभार्थींची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रुपये दीड लाखाच्या मर्यादेत असावी.
 •  उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे बंधनकारक
 •  लाभार्थीची जमिनधारणा 0.20 हेक्टर ते 6 हेक्टर पर्यंत
 • नवीन विहिरीसाठी किमान 0.40 हेक्टर असणे बंधनकारक

नवीन विहीर योजना कागदपत्रे 

 • सक्षम प्राधिकारी यांचेकडील अनुसूचित जातीचे जात प्रमाणपत्र
 • 7/12 व 8-अ चा उतारा
 • तहसीलदार वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र (रु. 1,50,000/- पर्यंत)
 • लाभार्थीचे प्रतिज्ञापत्र.(100/500 रु च्या स्टॅम्प पेपरवर)
 • अपंग असल्यास प्रमाणपत्र
 • तलाठी यांचेकडील दाखला – सामाईक एकूण धारणा क्षेत्राबाबतचा दाखला (0.40 ते 6 हेक्टर मर्यादेत)
 • विहीर नसल्याबाबत प्रमाणपत्र; प्रस्तावित विहीर पुर्वीपासून अस्तित्वात
 • विहीरीपासून 500 फूटापेक्षा जास्त अंतरावर असलेचा दाखला
 • प्रस्तावित विहीर सर्व्हे नं. नकाशा व चतु:सीमा.
 • भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडील पाणी उपलब्धतेचा दाखला.
 • कृषि अधिकारी (विघयो) यांचे क्षेत्रीय पाहणी व शिफारसपत्र
 • गट विकास अधिकारी यांचे शिफारसपत्र
 • ज्या जागेवर विहीर घ्यावयाची आहे त्याजागेचा फोटो (महत्वाची खुणेसह व लाभार्थी सह)
 • ग्रामसभेचा ठराव.
जुनी विहीर व बोअरिंग योजना कागदपत्रे 
 • सक्षम प्राधिकारी यांचेकडील अनुसूचित जातीचे जात प्रमाणपत्र
 • तहसीलदार यांचेकडील मागील वर्षीचे वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र (र. रु. 1,50,000/- पर्यंत)
 • जमीन धारणेचा अदयावत 7/12 दाखला व 8अ उतारा.
 • ग्रामसभेचा ठराव.
 • तलाठी यांचेकडील दाखला – एकूण धारणा क्षेत्राबाबतचा दाखला (0.20 ते 6 हेक्टर मर्यादेत);
 • विहीर असल्याबाबत प्रमाणपत्र; प्रस्तावित विहीर सर्व्हे नं. नकाशा व चतु:सीमा.
 • लाभार्थीचे बंधपत्र (100/500 रु च्या स्टॅम्प पेपरवर).
 • कृषि अधिकारी (विघयो) यांचे क्षेत्रीय पाहणी व शिफारसपत्र
 • गट विकास अधिकारी यांचे शिफारसपत्र
 • ज्या विहीरीवर जुनी विहीर दुरुस्ती/ इनवेल बोअरिंगचे काम घ्यावयाचे आहे
 • त्याविहिरीचा कामा सुरू होण्यापूर्वीचा फोटो (महत्वाची खुणेसह व लाभार्थी सह)
 • इनवेल बोअरींगसाठी भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडील feasibility report.
 • अपंग असल्यास प्रमाणपत्र
शेततळे अस्तरीकरण व वीज जोडणी/ पंप संच कागदपत्रे 
 • सक्षम प्राधिकारी यांचेकडील अनुसूचित जातीचे जात प्रमाणपत्र.
 • तहसीलदार यांचेकडील मागील वर्षीचे वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र. (र. रु. 1,50,000/- पर्यंत )
 • जमीन धारणेचा अदयावत 7/12 दाखला व 8अ उतारा
 • तलाठी यांचेकडील एकूण धारणा क्षेत्राबाबतचा दाखला. (0.20 ते 6 हेक्टर मर्यादेत)
 • ग्रामसभेची शिफारस/मंजूरी
 • शेततळे अस्तरीकरण पुर्णत्वाबाबतचे हमीपत्र (100/500 रु च्या स्टॅम्प पेपरवर)
 • काम सुरू करण्यापूर्वीचा फोटो (महत्वाची खुणेसह)
 • विद्युत कनेक्शन व विद्युत पंपसंच नसलेबाबत हमीपत्र
 • प्रस्तावित शेततळ्याचे मापन पुस्तिकेच्या छायांकीत प्रत व मापन
 • पुस्तकातील मोजमापाप्रमाणे संबंधित मंडळ कृषि अधिकारी यांचेकडून
 • अंदाजपत्रक प्रति स्वाक्षरी करुन घ्यावे.

📢 कुकुट पालन योजना 2022 ऑनलाईन फॉर्म सुरु :- येथे पहा 

📢 सोलर पंप अनुदान योजना ऑनलाईन फॉर्म सुरु :- येथे पहा 

Leave a Comment