50 हजार प्रोत्साहन करिता आता हे सर्व शेतकरी अपात्र पुढे यादी पहा कोण अपात्र ?

कोण आहे आहेत पात्र कोण आपत्र पुढे दिलेली माहिती पहा