केंद्राने शेतकऱ्यांना खतावर अनुदान जाहीर केले आहे ते किती असणर पुढे माहिती दिली आहे ती plz पुढे पहा

केंद्राने शेतकऱ्यांना खतावर अनुदान जाहीर केले आहे ते किती असणर पुढे माहिती दिली आहे ती plz पुढे पहा 

खाली दिलेल्या माहिती वर पहा किती अनुदान दिले जाते

खाली दिलेल्या माहिती वर पहा किती अनुदान दिले जाते