शेळी पालन शेड 18 जनावरांचा गोठा 100% अनुदान योजना 2022 सुरु

शेळी पालन शेड 18 जनावरांचा गोठा 100% अनुदान योजना 2022 सुरु

18 गाय/ म्हैस  गोठा करिता  2 लाख ३१ हजार रु. अनुदान फॉर्म कसा भरावा आणि शासन निर्णय खाली पहा  ⬇

18 गाय/ म्हैस  गोठा करिता  2 लाख ३१ हजार रु. अनुदान फॉर्म कसा भरावा आणि शासन निर्णय खाली पहा  ⬇

शेळी पालन शेड 100% अनुदान योजना 2022 पहा शासन निर्णय खाली दिलेल्या माहितीवर ⬇

शेळी पालन शेड 100% अनुदान योजना 2022 पहा शासन निर्णय खाली दिलेल्या माहितीवर ⬇

30 शेळ्या च्या शेड करिता 100% अनुदान देण्यात येथे त्यासाठी अर्ज कसा कराव खाली दिलेल्या माहितीवर पहा ⬇

30 शेळ्या च्या शेड करिता 100% अनुदान देण्यात येथे त्यासाठी अर्ज कसा कराव खाली दिलेल्या माहितीवर पहा ⬇

कुकुट पालन शेड 100% अनुदान योजना 2022 कागदपत्रे,शासन निर्णय इतर सविस्तर माहिती जाणून घेण्यासाठी खाली दिलेली माहिती ⬇

कुकुट पालन शेड 100% अनुदान योजना 2022 कागदपत्रे,शासन निर्णय इतर सविस्तर माहिती जाणून घेण्यासाठी खाली दिलेली माहिती ⬇

येथे पहा GR व अर्ज (फॉर्म) डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या माहिती वर पहा

येथे पहा GR व अर्ज (फॉर्म) डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या माहिती वर पहा