500 शेळ्या 25 बोकड करिता 50 लाख रु. अनुदान पहा खालील माहितीवर जीआर

राष्ट्रीय पशुधन अभियान योजना

राष्ट्रीय पशुधन अभियान योजना

केंद्र सरकार ने 2021 मध्ये जीआर निर्गमित केला आहे.

केंद्र सरकार ने 2021 मध्ये जीआर निर्गमित केला आहे.

या योजनेत विविध शेळीच्या जातीसाठी करिता शासन अनुदान देते 

येथे करा ऑनलाईन अर्ज

येथे करा ऑनलाईन अर्ज