राष्ट्रीय पशुधन अभियाना योजना 2022 अंतर्गत 50% अनुदान शेळी पालन, कुकुट पालन, डुक्कर पालन, 200 गाय पालन अनुदान योजना ऑनलाईन फॉर्म सुरु खाली पहा माहिती

राष्ट्रीय पशुधन अभियाना योजना 2022 अंतर्गत 50% अनुदान शेळी पालन, कुकुट पालन, डुक्कर पालन, 200 गाय पालन अनुदान योजना ऑनलाईन फॉर्म सुरु खाली पहा माहिती

 500 शेळ्या 25 बोकड योजने करिता एकूण 50 लाख रु. अनुदान मिळते ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी खालील माहिती वाचा

 500 शेळ्या 25 बोकड योजने करिता एकूण 50 लाख रु. अनुदान मिळते ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी खालील माहिती वाचा

200 गाय पालन 2 कोटी रु. अनुदान योजना 2022 ऑनलाईन फॉर्म सुरु

200 गाय पालन 2 कोटी रु. अनुदान योजना 2022 ऑनलाईन फॉर्म सुरु

 कुकुट पालन अनुदान प्रकल्प 25 लाख रु. अनुदान योजना 2022 ऑनलाईन फॉर्म सुरु येथे वाचा माहिती

 कुकुट पालन अनुदान प्रकल्प 25 लाख रु. अनुदान योजना 2022 ऑनलाईन फॉर्म सुरु येथे वाचा माहिती

योजनेची संपूर्ण माहिती व शासन निर्णय येथे पहा

योजनेची संपूर्ण माहिती व शासन निर्णय येथे पहा