राष्ट्रीय पशुधन अभियान योजनेअंतर्गत 500 शेळ्या 25 बोकड व कुक्कुटपालन यासाठी 50 टक्के अनुदान दिले जाते यामध्ये शेळी पालन साठी 50 लाख रुपये अनुदान दिले जाते यासाठी खाली दिलेली माहिती वरती लगेच पहा

राष्ट्रीय पशुधन अभियान योजनेचे माहिती व जीआर पाण्यासाठी खाली दिलेली वेबसाईटला लगेच भेट द्या

500 शेळ्या 25 बोकड 50 लाख रु. अनुदान ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी  खाली दिलेली माहिती पहा

500 शेळ्या 25 बोकड 50 लाख रु. अनुदान ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी  खाली दिलेली माहिती पहा

राष्ट्रीय पशुधन अभियान योजना काय आहे व त्याचे वैशिष्ट्ये लाभ कसा घ्यायचा आहे पात्रता कागदपत्रे इतर सविस्तर माहिती पाहण्यासाठी खाली पहा

कुकुट पालन व डुक्कर पालन योजनेचा लाभ कसा घ्यायचा आहे. त्यासाठी कागदपत्रे पात्रता व इतर माहिती पुढे दिलेली आहे पहा.

कुकुट पालन व डुक्कर पालन योजनेचा लाभ कसा घ्यायचा आहे. त्यासाठी कागदपत्रे पात्रता व इतर माहिती पुढे दिलेली आहे पहा.

राष्ट्रीय पोषण अभियान योजनेअंतर्गत अशाप्रकारे लाभ दिला जातो याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेण्यासाठी खालील दिलेली माहिती लगेच पहा