PM किसान योजनेत घडला हा मोठा बदल, 13वा हप्ता हवा असेल तर लगेच करा हे महत्त्वाचे काम पुढे पहा ➡️

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत मोठा बदल करण्यात आला आहे.

फसवणूक रोखण्यासाठी, लाभार्थी शेतकऱ्यांना हा दस्तऐवज पीएम किसानच्या अधिकृत वेबसाइट pmkisan.nic.in वर अपलोड करावा लागेल, अन्यथा त्यांना 2,000 रुपये गमवावे लागू शकतात.

जर तुम्हालाही या अडचणी टाळायच्या असतील तर पीएम किसानच्या अधिकृत वेबसाइट pmkisan.gov.in वर जाऊन रेशन कार्डची सॉफ्ट कॉपी त्वरित अपलोड करा.

याशिवाय बँक खात्याशी आधार कार्ड लिंक करणे बंधनकारक आहे

आता 13वा हप्ता जानेवारीमध्ये ट्रान्सफर करता येईल.

पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचा पुढील हप्ता देण्यापूर्वी मोदी सरकारने काही नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. त्रासाला आळा घालण्यासाठी काही कडक नियम करण्यात आले आहेत. यामध्ये प्रत्येक लाभार्थी शेतकऱ्याने प्रथम आपल्या जमिनीच्या कागदपत्रांची पडताळणी करून घ्यावी.