केंद्र सरकारने रब्बी हंगाम 2023-24 हमी भाव जाहीर केले पहा पुढे हमी भाव काय ?

केंद्र सरकारने रब्बी हंगाम 2023-24 हमी भाव जाहीर केले पहा पुढे हमी भाव काय ?

केंद्र सरकारने हमी भावात मोठी वाढ केली पुढे हमी भाव

गहू, 2022-23 करिता हमी भाव 2015 रु., 2023,24 करिता 2125 रु.

हरभरा 2023-24 हमी भाव 5583 रु. प्रति क्विंटल

18 ऑक्टोबर 2022 ला रब्बी हंगाम हमी भाव जाहीर झाला आहे

 MSP Crops for rabbi 2023-24